Tên đề tài
Công tác kế toán tại công ty vicera
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY VICERA

1. Lịch sử phát triển của Công Ty

- Công ty TNHH Việt Nam gạch men thạch anh (Vicera) .
- Địa chỉ: xã Hòa Lợi, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : 0650.588.486
- Nghành nghề kinh doanh: Công ty chuyên về sản xuất và kinh doanh gạch men & đá granite các loại.
- Công ty có vốn đầu tư là 100 tỷ đồng (trong đó 70 tỷ là vốn cố định , 30 tỷ là vốn lưu động).
- Số lựơng CB-CNV : 350 người, trong đó gián tiếp 40 người.
- Hình thức sở hữu vốn: tư nhân( Việt Nam).
Thị trường tiêu thụ :Thành phố Hồ Chí Minh & các tỉnh lân cận Tp.HCM, Bình Dương.
Là một Công ty trách nhiệm hữu hạn có 05 thành viên có quy mô lớn, được thành lập từ tháng 6 năm 2003 đến nay, công ty có tổng số CBCNV hiện nay là gần 400 người.
Công ty Vicera có tiền thân là một Công ty thương mại tư nhân chuyên bán các mặt hàng vật liệu xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1995. Thời kỳ đó Công ty là đại lý cấp 1 cho các Công ty vật liệu xây dựng có tầm cỡ.
Từ năm 1995 đến năm 1996: là giai đoạn Công ty phát triển mạnh và có tên tuổi trên thị trường thành phố.
Năm 1997 là năm khủng hoảng tài chính khu vực, hầu hết các Công ty đã bị vấp ngã, không gượng dậy được, nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Ban Giám Đốc công ty, Công ty đã vượt qua khó khăn và ngày càng vững mạnh.
Đầu năm 2003: Nhận thấy rằng, thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng ngày càng lớn mạnh, đồng thời không thể làm đại lý mãi cho các Công ty sản xuất vật liệu xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Gạch men thạch Anh đã ra đời vào tháng 6 năm 2003 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy phép.

2.Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý
a. Sơ đồ tổ chức tại công ty:
b. Chức năng và Nhiệm vụ của Ban Giám Đốc và của các phòng, ban:
- Tổng Giám Đốc :Là người đứng đầu Công ty, có toàn quyền quyết định mọi công việc trong công ty và có trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám Đốc nhân sự :thay mặt Tổng giám đốc quản lý và điều hành công ty về mặt hành chánh, văn thư, nhân sự .
- Giám Đốc tài chính :thay mặt Tổng giám đốc quản lý và điều hành công ty về mặt tài chính, kế hoạch.
- Giám Đốc kỹ thuật :thay mặt Tổng giám đốc quản lý và điều hành công ty về mặt kỹ thuật.
- Phòng Kế Hoạch: Lập, chỉnh lý dự toán, thanh toán công trình, lập và ký các hợp đồng. Phòng kế hoạch làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của Giám đốc tài chính.
- Phòng Kế Toán: tham mưu cho Giám đốc về việc thực hiện các chế độ kế toán tại Doanh Nghiệp theo đúng qui định của pháp luật. Thực hiện các chế độ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính về quản lí vật tư, tiền vốn của Doanh Nghiệp. Tổ chức công tác kế toán, kiểm tra, kiểm kê tài sản, vật tư để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lí thích hợp cho từng vụ việc qua từng đợt kiểm tra. Phòng kế toán làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của Giám đốc tài chính.
- Phòng Kinh Doanh: Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty, vạch ra kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm và tìm đối tác cho công ty. Phòng kinh doanh làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của Giám đốc kinh doanh.
- Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, sữa chửa, bảo hành, duy tu máy móc thiết bị toàn công ty, chịu sự ủan lý trực tiếp của Giám đốc kỹ thuật.
c. Chế độ kế toán áp dụng tại Công Ty:
c1. Cơ cấu tổ chức:
Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty:
c2. Chức Năng Và Nhiệm Vụ:
 Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm về mặt pháp luật về số liệu kế toán của Công ty trước pháp luật và trước Ban giám đốc; là người quản lý và điều hành bộ máy Kế Toán tại công ty nhằm thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của kế toán
 Kế toán tổng hợp: là nguời kiểm tra, giám sát các kế toán viên để tổ chức ghi chép, phản ảnh, tổng hợp về nhập xuất vật tư, các loại vốn, quĩ của công ty, xác định kết quả lãi lỗ, cũng như các khoản thanh toán với cơ quan nhà nước, nội bộ công ty và các khách hàng.
 Kế toán nvl(kiêm công nợ phải trả): Tổ chức ghi chép, phản ảnh các số liệu về quá trình nhập xuất kho NVL, công cụ và thành phẩm đồng thời theo dõi các khoản công nợ phải trả đối với các khách hàng đầu vào.
 Kế Toán TM, TGNH: theo dõi và nghi chép tình hình biến động thu, chi, tồn của tiền mặt và TGNH.
 Kế toán gía thành: là người tập hợp các chi phí để tính gía thành sản phẩm.
 Kế toán bán hàng ( kiêm công nợ phải thu): chịu trách nhiệm kết hợp với phòng kinh doanh trong việc bán hàng, tổ chức ghi chép, phản ảnh( viết hóa đơn đầu ra) các số liệu về bán hàng, thu nợ, đôn đốc nợ .


Xem Thêm: Công tác kế toán tại công ty vicera
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tại công ty vicera sẽ giúp ích cho bạn.