Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nô


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 2
  1.1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm . 2
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất . 2
  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 2
  1.1.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 2
  1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng 3
  1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh 4
  1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí . 4
  1.1.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp qui nạp 5
  1.1.2.6. Ngoài các cách phân loại trên chi phí còn được phân loại thành 5
  1.1.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí . 5
  1.1.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 5
  1.1.3.2. Các phương pháp hạch toán chi phí . 6
  1.2. Giá thành sản phẩm 6
  1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 6
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm . 7
  1.2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm . 7
  1.2.3.1. Đối tượng tính giá thành . 7
  1.2.3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 8
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm . 13
  1.4. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
  1.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
  1.5.1. Hạch toán các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 14
  1.5.2. Hạch toán các chi phí nhân công trực tiếp . 15
  1.5.3. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung . 15
  1.5.4. Hạch toán các chi phí trả trước 18
  1.5.5. Hạch toán chi phí phải trả . 21
  1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 23
  1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 23
  1.6.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 24
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 27
  2.1. Khái quát chung về Công ty 27
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 27
  2.1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ. Tổ chức sản xuất sản phẩm và tổ chức quản lý của Công ty 30
  2.1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ 30
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm . 32
  2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 34
  2.2. Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp 35
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 35
  2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán và hình thức sổ kế toán 37
  2.2.2.1. Chế độ tài khoản . 37
  2.2.2.2. Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán . 37
  2.2.2.3. Hình thức sổ kế toán . 39
  2.3. Đặc điểm công tác hạch toán kế toán tại công ty 39
  2.4. Phương pháp kế toán và một số phần hành kế toán cơ bản Công ty áp dụng 40
  2.4.1 Phương pháp kế toán . 40
  2.4.2. Một số phần hành kế toán cơ bản . 40
  2.5. Hệ thống chứng từ, sổ sách và hình thức tổ chức sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp 41
  2.6. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp . 43
  2.6.1. Hạch toán chi phí sản xuất . 43
  2.6.1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán 43
  2.6.1.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 43
  2.6.1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 61
  2.6.1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 67
  2.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 77
  2.6.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm 78
  PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 79
  3.1. Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán . 79
  3.1.1. Ưu điểm . 79
  3.1.2. Nhược điểm . 81
  3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bao bì và in nông nghiệp 82
  3.2.1. Về tổ chức kế toán 81
  3,2.2. Về công tác quản lý nguyên vật liệu trực tiếp 83
  3.2.3. Về nội dung tập hợp chi phí 84
  3.2.4. Về trích tiền lương của công nhân sản xuất 85

  3.2.5. Về hệ thống sổ sách sử dụng trong Công ty 87
  3.2.6 Về việc áp dụng máy tính vào công tác kế toán trong Công ty 87
  KẾT LUẬN 89


  LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trư­ờng theo định h­ướng XHCN có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Chính sách đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, một mặt tạo tiền đề cho nền kinh tế nư­ớc ta phát triển, mặt khác cũng có nhiều thách thức và áp lực cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Để có thể đứng vững và cạnh tranh được trên thị trường, các doanh nghiệp phải tạo ra được uy tín và hình ảnh cho sản phẩm, thể hiện qua: chất l­ượng, mẫu mã, giá cả trong đó chất lư­ợng và giá cả là vấn đề then chốt. Trong các doanh nghiệp sản xuất để thực hiện được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tăng c­ường khả năng cạnh tranh của mình, trong điều kiện hội nhập kinh tế có tính toàn cầu thì các thông tin về kinh tế các doanh nghiệp đều phải quan tâm. Cùng với các Công ty in nói chung. Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp nói riêng để phát triển bền vững, lâu dài và ổn định. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường này Công ty cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt, Công ty luôn sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt hàng. Qua quá trình học tập em được các thầy, cô truyền đạt lý thuyết, các khái niệm, các nguyên tắc, các cách phân loại, các phương pháp hạch toán, các trình tự hạch toán, tổng hợp, kiểm kê và đánh giá nhiệm vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp, những kiến thức đó là nền tảng, là kim chỉ nam cho quá trình đi thực tập của em. Qua đó đã giúp em hiểu và nhìn nhận các vấn đề từ lý thuyết đến thực hành một cách toàn diện. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần và in nông nghiệp em chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp". Thời gian thực tập tuy ngắn nh­ưng em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong các phần hành kế toán. Nội dung chuyên đề tốt nghiệp, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp. Phần 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp. Qua bài viết này em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Thầy giáo Trư­ơng Anh Dũng cùng các cán bộ phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán - tài vụ của Công ty đã hư­ớng dẫn để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status