Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc

LỜI MỞ ĐẦU
Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào khi bước chân vào nền kinh tế thị trường đều hiểu rõ để tồn tại và phát triển thì sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được ba mục tiêu: phù hợp với thị hiếu của khách hàng, chất lượng tốt và giá thành hạ. Có như vậy mới giúp doanh nghiệp tiêu thụ nhanh, thu hồi vốn kịp thời và đảm bảo được mục tiêu lợi nhuận.
Chính vì điều đó mà đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải tìm tòi, phát hiện và lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu cho mình. Muốn thế, doanh nghiệp cần phải coi trọng công tác quản lý, thường xuyên có sự đổi mới phù hợp với từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ và đầy đủ chi phí sản xuất trong kỳ. Vì đó là thông tin cần thiết cho các nhà quản lý hoạch định chính sách về giá cả, hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, đồng thời tìm ra nguyên nhân gây thua lỗ hoặc mang lại lợi nhuận từ các bộ phận sản xuất và toàn công ty.
Để thực hiện được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của phần hành hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được xác định là khâu trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, nếu hoạt động tốt sẽ tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh.
Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc là một doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may của cả nước. Để có được vị thế như ngày hôm nay, Công ty đã luôn coi trọng việc xây dựng và ngày càng hoàn thiện hơn bộ máy quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng, nhất là bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với chính sách, chế độ Nhà nước và tình hình cụ thể của Công ty.
Trong 15 tuần thực tập, qua quá trình tìm hiểu về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty và nhận thấy vai trò quan trọng của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các anh chị trong phòng kế toán và sự hướng dẫn chi tiết của thầy giáo Phạm Quang, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc” với mục đích hiểu sâu hơn về quá trình hạch toán phần hành này trong thực tế ở các doanh nghiệp sản xuất.
Trong phạm vi của chuyên đề thực tập tốt nghiệp này, em xin trình bày những phần chính như sau:
Phần I - Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.
Phần II - Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.
Phần III - Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc.MỤC LỤC

Lời mở đầu
Phần I - Đặc điểm tình hình chung của Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
1.3. Đặc điểm về công nghệ và mô hình tổ chức sx kinh doanh
1.4. Bộ máy quản lý
1.5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty
Phần II - Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
2.1. Hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
2.1.1. Đặc điểm quy trình công nghệ chế biến sản phẩm
2.1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty
2.1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty
2.1.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.1.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.1.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Công ty
2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty
2.3.1. Đặc điểm tính giá thành tại Công ty
2.3.2. Phương pháp tính giá thành áp dụng tại Công ty
Phần II - Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
3.1. Phương hướng hoàn thiện
3.1.1. Chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới
3.1.2. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
3.2.1. Tăng cường hệ thống báo cáo quản trị trong doanh nghiệp
3.2.2. Kiến nghị về hình thức ghi sổ
3.2.3. Kiến nghị về tài khoản sử dụng
3.2.4. Hoàn thiện hệ thống chứng từ
3.2.5. Kiến nghị về hạch toán chi phí vận chuyển nguyên vật liệu trực tiếp
3.2.6. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung
3.2.7. Kiến nghị về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
3.2.8. Hoàn thiện việc tính giá thành sản phẩm
3.2.9. Hoàn thiện việc tính và phân bổ khấu hao máy móc thiết bị, TSCĐ
3.3. Những điều kiện cần thiết để thực hiện giải pháp
Kết luận


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công tại Công ty cổ phần vả sẽ giúp ích cho bạn.