Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan
MỤC LỤC
Chương I: Mấy vấn đề lý luận về nguyên vật liệu và kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 1
I. khái niệm và Vai trò của nguyên liệu- vật liệu trong sản xuất kinh doanh: 4
II. Yêu cầu về quản lý nguyên vật liệu 5
III Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu: 6
1.1. Phân lọai nguyên liệu vật liệu: 6
1.2. Đánh giá nguyên vật liệu: 8
1.3. Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế: 8
2. Kế toán chi tiết NVL: 10
2.1. Chứng từ sử dụng: 10
2.2. Sổ kế toán chi tiết NVL: 11
4. Kế toán tổng hợp NVL: 12
4.1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên: 12
chương II: đặc điểm tình hình chung của công ty cổ phần Ba lan 18
I. Quá trình hình thành và pháp triển của công ty: 18
II. Đặc điểm tổ chức họat động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần ba lan 19
1. Đặc điểm về tổ chức quản lý sản xuất – kinh doanh: 19
2. Về cơ cấu lao động của công ty: 19
3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy sản xuất của công ty cổ phần Ba Lan: 20
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Ba Lan đạt được trong năm 2002- 2003: 21
5. Các hình thức kế toán ở công ty: 21
III. Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu ở công ty cổ phần Ba lan: 23
1. Công tác tổ chức quản lý chung về nguyên vật liệu. 23
2. Thủ tục nhập, xuât kho NVL: 26
3. Kế toán tổng hợp nhập, xuất kho NVL tại công ty cổ phần Ba Lan: 27
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan – Nam Định 33
Những nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Ba Lan – Nam Định. 33
1. Ưu điểm: 33
2. Nhược điểm: 34
3. ý kiến đề suất: 36

LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thị trường đã mở ra một môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp., và cũng chính cơ chế thị trường cạnh tranh này đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động một cách có hiệu quả, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh tên thị trường để tránh rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ.

Để đạt được mục tiêu trên các nhà quản lý phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau. Trong doanh nghiệp, hạch toán kế toán là một công cụ quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng. Thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở để nhận biết phân tích và đánh giá tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, lao động vật tư, tình hình chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .

Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu là yếu tố hết sức quan trọng, là yếu tố cơ bản nhất của quá trình sản xuất để cấu thành nên sản phẩm. Các loại nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩn của doanh nghiệp. Việc cung cấp nguyên liệu đầy đủ, nhịp nhàng, đồng bộ và kị thời thì sản xuất mới đều đặn và đạt hiệu quả nếu không sản xuất sẽ bị gián đoạn, gây tổn thất. Do vậy, hạch toán vật liệu một cách khoa học và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu sẽ góp phần hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Ba Lan sẽ giúp ích cho bạn.