Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng
LỜI MỞ ĐẦU

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm mọi biện pháp không ngừng nâng cao năng suất lao động sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có phương hướng, biện pháp phân tích sao cho chi phí đầu vào tối thiểu mà lại tạo ra được sản phẩm có chất lượng đáp ứng được những yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thời đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp
Trong điều kiện hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm. Vì vậy công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm càng có vai trò quan trọng, giúp cho doanh nghiệp tính toán giá thành một cách chính xác để từ đó xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cung cấp thông tin cho các nhà quản trị để có những quyết định chiến lược, biện pháp phù hợp nhằm đem lại được lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.
Để thực hiện được điều này kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai tro rất quan trọng vì chi phí sản xuất gắn liền với việc sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất. Mặt khác chi phí sản xuất là cơ sở cấu tạo nên giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm.
Hạch toán chi phí và tính giá thành đồng thời phân tích sự biến động kết cấu chi phí nằm trong giá thành, có ảnh hưởng đến giá thành như thế nào là khâu phức tạp nhất trong công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào và ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo hạch toán giá thành một cách chính xác, kịp thời phù hợp với đặc điểm tình hình và phát triển chi phí ở doanh nghiệp là một yêu cầu quan trọng.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng nhận thấy tầm quan trọng của công tác tập hợp chi phí và tính giá thành em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng”
Chuyên đề thực tập này nghiên cứu chuyên sâu về công tác hạch toán chi phí, phân bổ chi phí, kết chuyển và tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm xây lắp thực tế tại Xí nghiệp. Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, chuyên đề gồm 3 phần như sau:
Phần I: Tổng quan Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng
Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng
Phần III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xây dựng

Mặc dù em đã cố gắng nhưng do nhận thức và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các cô chú, anh chị trong phòng Tài chính - Kế toán của xí nghiệp cũng như giảng viên hướng dẫn Cô giáo - PGS.TS. Nguyễn Minh Phương để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Khảo sát và Đầu tư xâ sẽ giúp ích cho bạn.