Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ
LỜI NÓI ĐẦU

Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp ,chi phí sản xuất và giá thành làhai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùngquan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh cụ thể là lợi nhuận thu dược từ sản xuất kinh doanh đó .Trong cơ chế thị trường ,các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay ít phải bù đắp được chi phí bỏ ra.
Xuất phát từ tầm quan trọng trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đề ra những giải pháp có hiệu quả ,có tính thực thi nhát và phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với cá biện pháp cụ thể phải tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác,kịp thời đúng chế độ đúng đối tượng và phương pháp. Đối với ngành xây dựng ,nhìn một cách tổng thể các doanh nghiệp xây dựng cơ bản chủ yếu do vốn Ngân sách nhà nước cấp.Xuất phát từ điểm đó,các doanh nghiệp tự trang trải trong sản xuất kinh doanh có lãi. Để đạt được điều này vấn đề trước mắt tự hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.Những nhận thức có được từ công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ là nhờ có sự chỉ bảo hướng dẫn,sự giúp đỡ của thầy cô và ban lãnh đạo Công ty nhất là cán bộ phòng kế toán kết hợp với sự nỗ lực của bản thân ,em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu công tác kế toán của công ty và đã hoàn thiện chuyên đề báo cáo với đề tài: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ .Mặc dù em đã cố gắng tìm hiểu ,song do thời gian có hạn và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề có những sai sót khuyếm khuyết về nội dung.Em rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo,của các cán bộ phòng kế toán để bài viết của em đựơc hoàn thiện hơn .Chuyên đề thực tập gồm 3 phần:
Phần 1:Tổng quan về Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ .
Phần 2:Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ.
Phần 3:Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty.
Mục lụcXem Thêm: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển công n sẽ giúp ích cho bạn.