Bàn về phương pháp chứng từ kế toán trong các doanh nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU

Từ khi nước ta chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thi trường có sự quản lý của Nhà nước băng pháp luật cho đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Quá trình đổi mới và phát triển của cơ chế quản lý đã đặt ra những yêu cầu cấp bách phải đổi mới hệ thống công cụ quản lý mà trong đó kế toán là một công cụ quan trọng.
Thực tiễn của công cuộc xây dựng và quản lý kinh tế ở nước ta trong nhiều năm qua đã khẳng định rằng kế toán bao giờ cũng là một công cụ quan trọng để quản lý kinh tế.
Nghị định số 175 – CP ngày 28/10/1961 của Hội đồng chính phủ đã chỉ rõ: . “ kế toán có tác dụng rất lớn đối với việc kế hoạch hoá và quản lý nền kinh tế quốc dân; kế toán là công việc rất cần thiết để bảo đảm sự phát triển không ngừng của nền kinh tế tài chính XHCN”.
Trong toàn bộ công tác kế toán thì phương pháp kế toán chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy muốn cải tiến công tác kế toán, làm cho kế toán thật sự là một công cụ sắc bén, phục vụ đắc lực cho việc xây dựng và quản lý kinh tế phải không ngừng cải tiến phương pháp kế toán, tiến lên nghiên cứu và vận dụng những phương pháp kế toán tiên tiến . Việc ứng dụng và đổi mới phương pháp kế toán để làm cho công tác kế toán ngày càng có hiệu quả hơn để thich nghi với yêu cầu và nội dung của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thật sự bức xúc và cần thiết hiện nay.
Trong khuôn khổ của bài viết, với nôi dung “Bàn về phương pháp chứng từ kế toán trong các doanh nghiệp” em chỉ xin được đề cập đến một nhánh trong hệ thống các phương pháp kế toán, đó là phương pháp chứng từ kế toán. Bài viết này nhằm làm rõ vấn đề về cơ sở lý luận , bản chất của chứng từ kế toán và thực tiễn áp dụng phương pháp chứng từ kế toán ở Việt Nam. Qua đó giúp cho những người quan tâm tới lĩnh vực kế toán hiểu rõ được bản chất của chứng từ kế toán và có thể tìm ra những giải pháp để phát huy thế mạnh của phương pháp chứng từ kế toán trong công tác kế toán và quản lý kinh tế.
Kết cấu của bài viết bao gồm các chương như sau :
Chương I. Một số vấn đề lý luận cơ bản về phương pháp chứng từ kế toán.
Chương II. Thực trạng chế độ chứng từ kế toán hiện hành ở Việt Nam.
Chương III. Những kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp chứng từ kế toán ở nước ta.
Do thời gian hạn chế và trong phạm vi của bài viết chắc chắn còn có nhiều sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảoXem Thêm: Bàn về phương pháp chứng từ kế toán trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về phương pháp chứng từ kế toán trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.