Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
LỜI MỞ ĐẦU


Nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp hiện nay đang là nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước và các thành phần kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hội nhập với khu vực và thế giới, Việt Nam phải đối diện với một môi trường kinh doanh khắc nghiệt, đầy biến động. Trong bối cảnh đó, sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp trở nên mong manh nếu chỉ nhờ vào sự giúp đỡ bên ngoài, chỉ tính từng bước đi ngắn ngủi, không quản lí hiệu quả và đặt ra chiến lược cụ thể cho từng quá trình kinh doanh của mình.
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất là vấn đề quan trọng trong công tác quản lí của doanh nghiệp. Sản xuất sản phẩm là khâu chủ yếu nhưng hạch toán đúng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm mới đem lại cho doanh nghiệp kết quả kinh doanh thực sự. Nếu như giá thành được tính toán lại quá cao so với giá thành thực tế của sản phẩm, nó sẽ không đủ năng lực cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đó là một trong những yếu kém hiện nay của các doanh nghiệp sản xuất ở ta. Hoạt động hạch toán ở khâu này đang bị nhiều lời kiến nghị về tính tiêu cực của nó đang dần làm hạn chế năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, khi phần lớn các doanh nghiệp sản xuất đang được cổ phần hoá thì tính chính xác của hoạt động này còn là vấn đề bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, nâng cao tính hiệu quả, chính xác và khoa học của công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đang là vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp sản xuất thuộc mọi thành phần kinh tế.
Là một sinh viên tôi nhận thức được tính quan trọng và cấp thiết của vấn đề này trong các doanh nghiệp hiện nay. Với trình độ hiểu biết hạn chế của mình, tôi xin mạo muội đưa ra một vài ý kiến đóng góp thể hiện trong đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm” với những nội dung cơ bản sau:

Phần I. Lí luận chung về hạch toán kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Phần II. Thực trạng tình hình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.

Phần III. Một số ý kiến đề xuất .Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.