Hoàn thiện công tác kế toán mua hàng hoá tại các doanh nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là nguyên tắc cơ bản và là xu thế tất yếu thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình. Vì vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để không những làm ăn có lãi mà còn tạo vị thế trên thị trường cả trong và ngoài nước.
Mua hàng hóa là giai đoạn đầu của quá trình hạch toán kế toán và cũng là hoạt động đầu tiên của quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, do đó kế toán ở khâu này được sử dụng như một công cụ đắc lực với chức năng thông tin và kiểm tra nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác này ở một số doanh nghiệp vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập cần phải được xem xét, tháo gỡ.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đặt ra cho công tác kế toán mua hàng ở nước ta, sau khoá học, em đã chọ đề tài là: Hoàn thiện công tác kế toán mua hàng hoá tại các doanh nghiệp. với mong muốn đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác này tại Việt Nam.
Bài viết gồm:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ mua hàng ở doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng ở các doanh nghiệp.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán mua hàng hoá tại các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán mua hàng hoá tại các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.