Bàn về phương pháp tính giá trong các doanh nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và đạt được lợi nhuận tối đa. Khi quyết định bất kỳ một phương án một loại sản phẩm nào trước tiên doanh nghiệp phải tính đến lượng chi phí sẽ bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đó. Ở các doanh nghiệp sản xuất, khi nói đến chi phí, không thể không nói đến gía thành sản phẩm vì giá thành sản phẩm là các chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hoặc đơn vị sản xuất do doanh nghiệp hoàn thành. Nó còn là một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, phản ánh trình độ sản xuất tốt hay chưa, sử dụng cho phí tiết kiệm hay kinh phí. Do đó các doanh nghiệp hết sức quan tâm đến việc giảm chi phí, hạ gia thành một cách hợp lý vì điều đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm giá bán, thực hiện tốt việc tiêu thụ sản phẩm và tăng lợi nhuận .
Xuất phát từ vấn đề đó bằng những kiến thức đã được học và tích luỹ kết hợp với các tài liệu đọc thêm em xin được trình bày đề tài "Bàn về phương pháp tính giá trong các doanh nghiệp"
Bài viết của em gồm các nội dung sau:
Ngoài phần mở đầu và kết luận bài viết được chia làm:
Phần thứ nhất: Những lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất và Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
Phần thứ hai: Thực trạng áp dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu ở Việt Nam hiện nay
Phần thứ ba: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các phương pháp tính giá thành sản phẩm.Xem Thêm: Bàn về phương pháp tính giá trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về phương pháp tính giá trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.