Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Công Đoàn
Lời Mở Đầu
Từ khi thực hiện chính sách kinh tế hàng hoá nhiều thành phần việc vận chuyển theo cơ chế thị trường của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp sản xuất phải tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết kiệt. Đứng trước xu thế đó các doanh nghiệp phải quan tâm đến hiệu quả sản xuất bởi muốn tồn tại thì doanh thu phải đủ để bù đắp chi phí và có lãi. Để giải quyết vấn đề trên đứng về góc độ kế toán thì suy cho cùng là phải tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Việc tính đúng, tính đủ các chi phí là cơ sở để tính chính xác giá thành sản phẩm giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp biết được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình để kịp thời có những quyết định sâu sắc trong kinh doanh.
Mặt khác trong điều kiện hiện nay việc quả lý chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Giá thành cao hay thấp phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động và tiền vốn của doanh nghiệp. Việc hạ giá thành sản phẩm gắn liền với việc phát triển và củng cố chế độ hạch toán kinh tế từ đó tác dụng to lớn trong việc tiết kiệm nhân tài, vật lực của doanh nghiệp.
Trong sự phát triển chung của các doanh nghiệp, Công ty cổ phần In Công Đoàn đã có sự chuyển biến tích cực. Từ ngày thành lập đến nay, công ty đã trải qua bao thăng trầm và ngày nay công ty đã có những bước phát triển mới về chất lượng tuy quy mô sản xuất và lượng sản xuất còn khiêm tốn so với nhiều doanh nghiệp in khác trong nước nhưng kết quả kinh doanh những năm gần đây đều có lãi và đứng vững trong cơ chế mới. Để nhìn nhận một cách chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty , thời gian thực tập tại công ty cổ phần In Công Đoàn , em đã chọn đề tài " Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Công Đoàn". Tuy đề tài chi phí giá thành là rộng và khó nhưng sẽ giúp ta biết được bao quát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm nâng cao kiến thức của mình trong thực tế.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Đặng Thị Thanh Hường đã giúp e hoàn thành báo cáo này.


Xem Thêm: Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Công Đoàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần In Công Đoàn sẽ giúp ích cho bạn.