Phân tích thực trạng kinh doanh xây lắp tại Công ty Xây lắp Thương mại
I. Tính cấp thiết của đề tài.
Qua quá trình thực tập giai đoạn I tại Công ty Xây lắp Thương mại I em nhận thấy vấn đề phân tích thực trạng kinh doanh xây lắp có tác dụng lớn đến việc đưa ra các giải pháp kinh doanh trong từng thời kỳ. Phân tích thực trạng làm ăn của Công ty để có thể nhận định đúng được tình hình kinh doanh Công ty đang diễn ra như thế nào, Công ty đang làm ăn có hiệu quả hay không có hiệu quả, Công ty cần phải làm gì để cải thiện ngay tình hình kinh doanh vật liệu xây dựng tại các Trung tâm VLXD của Công ty trong giai đoạn giá cả VLXD tăng nhanh như hiện nay. Tthông qua phân tích thực trạng để nhà quản trị đưa ra những biện pháp kịp thời đối ứng với những diễn biến phức tạp của thị trường, điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách hợp lý để đảm bảo yêu cầu kế hoạch kinh doanh xây lắp mà Công ty đã đề ra.
Do vậy, em xin chọn đề tài trên làm chuyên đề thực tập cho giai đoạn tiếp theo.
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề về thực trạng kinh doanh xây lắp tại Công ty Xây lắp Thương mại I. Phạm vi nghiên cứu là Công ty Xây lắp Thương mại I trực thuộc Bộ Thương Mại.
III. Mục đích nghiên cứu.
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề có tính chất lý luận, kết hợp với các phương pháp khác nhau như: phương pháp phân tích toán học; phương pháp so sánh; phương pháp mô phỏng; phương pháp thống kê và tổng hợp một cách logic các dữ liệu tại Công ty Xây lắp Thương mại I. Chuyên đề khái quát những thành công và hạn chế của Công ty trên hai lĩnh vực chính là kinh doanh vật liệu xây dựng và xây lắp các công trình, từ đó đề xuất một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh xây lắp


IV. Phương pháp thu thập tài liệu và xử lý thông tin.
Trong quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp tôi sử dụng chủ yếu phương pháp điều tra giao tiếp và phỏng vấn trực tiếp các cán bộ quản lý công ty về thực trạng kinh doanh xây lắp của Công ty, ngoài ra còn sử dụng tổng hợp các hình thức khai thác thông tin như qua điện thoại, email, thư viết tay,
Nguồn dữ liệu thứ cấp được sử dụng chủ yếu là các chuyên đề, bài báo cáo thực tập của các anh chị đã từng thực tập tại Công ty và một số tài liệu ở các doanh nghiệp xây dựng mà Công ty Xây lắp Thương mại I liên danh.
V. Kết cấu nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Giới thiệu chung về Công ty Xây lắp Thương mại I
Chương II: Phân tích thực trạng kinh doanh xây lắp tại Công ty Xây lắp Thương mại
Chương III: Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh xây lắp của Công ty Xây lắp Thương mại I


Lêi nãi ®Çu
Từ đại hội VI Đảng Cộng Sản Việt Nam (tháng 06/ 1986) đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Đó là việc chuyển đổi cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội mới và cả những thách thức mới cho các doanh nghiệp Nhà nước. Các doanh nghiệp từ chỗ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà nước trở thành doanh nghiệp độc lập tự chủ, tự hạch toán và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ phải giải thể, song cũng có không ít những doanh nghiệp do hoạt động có hiệu quả nên không những đứng vững trên thị trường mà ngày càng phát triển hơn trước. Do vậy, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường bắt buộc họ phải luôn tìm kiếm và áp dụng các biện pháp để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chính mình. Trong quá trình đó việc phân tích thực trạng kinh doanh là tiền đề, nền tảng trả lời cho các câu hỏi Công ty đang ở tình trạng nào? Những vấn đề đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong kinh doanh xây lắp? . Phân tích thực trạng để nhận định đúng đắn về các vấn đề nổi cộm trong nội bộ Công ty đồng thời xác định diễn biến, xu hướng thị trường giúp cho người lãnh đạo đưa ra quyết sách trúng nhất trong từng thời điểm, thời kỳ và giúp Công ty có được các giải pháp khả thi, các kế hoạch sản xuất kinh doanh xây lắp sát thực, các định hướng rõ ràng phù hợp với điều kiện của Công ty và thị trường.
Trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp: “Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh xây lắp tại Công ty Xây lắp Thương mại I” Em đã phân tích chi tiết tình hình kinh doanh xây lắp của Công ty giai đoạn 2001-2005 chỉ ra những điểm đạt được, những điểm còn tồn tại đồng thời giải thích các tồn tại đó, chỉ ra nguyên nhân, cơ chế gây ra hạn chế và hướng giải quyết khắc phục tại Công ty Xây lắp Thương mại I.
Mặc dù đã rất cố gắng, song do trình độ lý luận và thực tiễn còn hạn chế, thời gian thực tập ngắn ngủi nên bản chuyên đề của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự chỉ bảo và góp ý của toàn thể các thầy cô giáo trong trường, các chú, các cô trong Công ty Xây lắp Thương mại để em có thể hoàn thiện tốt bản chuyên đề của mình.
Em xin chân thành cảm ơn thầy Vũ Hoàng Nam đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình hoàn thành chuyên đề thực tập này.


Xem Thêm: Phân tích thực trạng kinh doanh xây lắp tại Công ty Xây lắp Thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng kinh doanh xây lắp tại Công ty Xây lắp Thương mại sẽ giúp ích cho bạn.