Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH ĐỨC BỘ
LỜI NÓI ĐẦU
Trong điều kiện đổi mới của nền kinh tế để tồn tại và phát triển trên thị trường là một thành công rất lớn của hầu hết các doanh nghiệp. Đằng sau sự thành công ấy là cả một quá trình phấn đấu không ngừng của toàn thể công nhân viên trong doanh nghiệp. Sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác quản lý kinh tế và việc tổ chức kế toán trong doanh nghiệp nói chung và kế toán tiền lương nói riêng cũng phải được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường.
Để khuyến khích người lao động tích cực sản xuất, tăng năng suất lao động sẽ thúc đẩy việc tăng lợi nhuận. Muốn vậy thì doanh nghiệp cần phải xác định một tỷ lệ hợp lý trong giá trị mới sáng tạo ra. Tức là doanh nghiệp phải trả lương cho công nhân viên một cách xứng đáng với những gì họ bỏ ra và công bằng cho người lao động để họ có thể tái sản xuất sức lao động, đồng thời làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Từ đó tiền lương mới trở thành công cụ khuyến khích vật chất và hoàn thành tốt các chức năng của nó.
Tiền lương là khoản thu nhập chính của người lao động. Nó đảm bảo cho nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày của người lao động và phần nào thoả mãn nhu cầu giải trí của họ trong xã hội. Ngoài ra việc các doanh nghiệp trích các khoản BHXH, ĐỨC BỘ, KPCĐ theo lương và vào lương vừa thực hiện đúng chế độ lại vừa biểu hiện sự quan tâm chăm lo đến đời sống sức khoẻ của người lao động. Chính những khoản tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp khi được nhận đúng lúc không những thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động mà còn là sợi dây gắn chặt người lao động với doanh nghiệp, tạo động lực cho người lao động hăng say với công việc .
Công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty phải không ngừng được hoàn thiện, đổi mới sao cho phù hợp với xu thế vận động và phát triển của đất nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH ĐỨC BỘ, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Trần
Hồng Vân đã giúp em lựa chọn đề tài:“Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH ĐỨC BỘ ” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Nội dung chuyên đề gồm những phần chính sau:
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
PHẦN II:TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC BỘ
PHẦN III:CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG


Do trình độ còn hạn chế, thời gian thực tập không nhiều, bản chuyên đề này chắc chắn còn nhiều thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa Kế toán để bản chuyên đề này được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cám ơn!


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH ĐỨC BỘ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH ĐỨC BỘ sẽ giúp ích cho bạn.