Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHHSX & TM Tân Á
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra cho mỗi doanh nghiệp nhiều cơ hội phát triển vững mạnh đồng thời cũng có nhiều thách thức, khó khăn. Vì thế nguyên tắc “Tiết kiệm- Hiệu quả”, tức là làm thế 7 nào để với một lượng tài nguyên nhất định có thể tạo ra nhiều giá trị sử dụng, nhiều lợi ích thiết thực phục vụ cho con người luôn được các doanh nghiệp quan tâm. “Tiết kiệm –Hiệu quả” vừa là mục tiêu cuối cùng, vừa là tiêu chuẩn đánh giá trình độ, năng lực quản lý. Do vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động và mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phương hướng sản xuất kinh doanh thông qua công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Để có thể giảm được chi phí cá biệt của doanh nghiệp so với chi phí xã hội thì trước hết doanh nghiệp phải tổ chức thực hiện việc quản lý các yếu tố chi phí một cách chặt chẽ, hợp lý và có hiệu quả thông qua công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Bộ phận kế toán chi phí sản xuất sẽ cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp những thông tin về các yếu tố chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Trên cơ sở đó lãnh đạo doanh nghiệp phân tích , đánh giá tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp.
Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm cao hay thấp, tăng hay giảm phản ánh kết quả của việc quản lý, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn. Do vậy, việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm chi phí sẽ là tiền đề, là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm. Đây là con đường cơ bản để hạ giá bán, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tăng tích lũy cho doanh nghiệp từ đó góp phần cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên. Mặt khác, vấn đề hạ giá thành không chỉ là vấn đề quan tâm của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp mà nó còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc hạ giá thành sẽ mang lại sự tiết kiệm hoạt động xã hội, tăng tích lũy cho nền kinh tế,tăng nguồn thu cho ngân sách thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng như vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chiếm một vị trí đáng kể trong công tác kế toán nói chung và trong công tác tài chính nói riêng, đóng góp một phần không nhỏ vào quá trình quản lý lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với Công ty TNHH SX & TM Tân Á, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành, coi đây là khâu quan trọng nhất để đề ra phương hướng sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch theo yêu cầu của khách hàng.

Những nội dung chính:

Phần I:Tìm hiểu chung về công ty TNHH SX & TM Tân á.
I.1/ Giới thiệu doanh nghiệp.
I.2/ C ơ cấu tổ chức bô máy quản lý
I.3/ Công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu
I.4/ Khái quát về các nguồn lực của công ty.
I.5/ Nguồn cung ứng vật tư và thị trường tiêu thụ của công ty.
I.6/ Một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty.
I.7/ Những khó khăn,thuận lợi và định hướng phát triển của công ty.
PhầnII: Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHHSX& TM Tân á
II.1/ Các chế độ phương pháp kế toán áp dụng tại công ty
II.2/ Tổ chức bộ máy kế toán
II.3/ Tổ chức chứng từ kế toán
II.4/ Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán
II.5/ Tổ chức sổ sách kế toán
II.6/ Tổ chức báo cáo kế toán
II.7/ Tổ chức lao động kế toán
Phần III:Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHHSX & TM x
III.1/ Đặc điểm tổ chức sản xuất ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất & tính giỏ thành sản phẩm tại Cty TNHHSX & TM Tõn Á
III.2/ Đặc điểm phân loại chí phí sản xuất Cty TNHHSX & TM Tõn Á
III.3/Thực trạng hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Cty TNHHSX & TM Tõn Á
III.4/ Thực trạng hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại Cty TNHHSX & TM Tõn Á
III.5/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất chung
III.6/ Thực trạng hạch toán chi phí sử dụng máy thi công tại Cty TNHHSX & TM Tõn Á
III.7/ Tổng hợp chi phí sản xuất toàn Cty TNHHSX & TM Tõn Á
III.8/ Kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang
III.9/ Tính giá thành sản phẩm tại Cty TNHHSX & TM Tõn Á
Phần IV Nhận xét đáng giá và đề suất của học sinh
Trong phạm vi kiến thức còn hạn chế,kinh nghiệm thực tế còn ít,nên baó cáo thực tập của em còn nhiều thiếu sót, em kính mong nhận được sự góp ý cũng như sự chỉ bảo của các thầy cô giáo.


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHSX & thương mại Tân Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHHSX & thương mại Tân Á sẽ giúp ích cho bạn.