Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước đã từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nói riêng đi lên và đứng vững trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Nền kinh tế xã hội nước ta không ngừng phát triển và trong tương lai có thể hội nhập với nền kinh tế thế giới cũng như các nước phát triển trong khu vực. Vì vậy, đối với các nhà quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng luôn được chú trọng quan tâm vì chúng phản ánh chất lượng của hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông là cơ quan trực thuộc của Bộ Công nghiệp, khối lượng sản phẩm sản xuất ra rất lớn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài với mẫu mã, chủng loại rất phong phú và đa dạng. Cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty là một vấn đề bức thiết và tối quan trọng đang cần được quan tâm lưu ý.
Sau thời gian thực tập tại Công ty, em đã phần nào tìm hiểu được thực tế công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Và em đã chọn đề tài: “Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần I: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Phần II: Thực trạng về chi phí sản xuất và hạ thấp chi phí ở Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Động
Phần III: Một số đề xuất nhằm hạ thấp chi phí của Công ty

Trong quá trình làm chuyên đề, mặc dù em đã có nhiều cố gắng và nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn là cô Phạm Thị Thu Trang cùng sự giúp đỡ tận tình của Bác Thành - kế toán trưởng Công ty, các bác, các cô chú, anh chị ở phòng kế toán của Công ty, song do nhận thức và trình độ có hạn, thời gian thực tế chưa nhiều nên bản chuyên đề của em không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót. EM rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu ý kiến đóng góp, bổ sung của Công ty cùng giáo viên hướng dẫn để bản chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Quý Công ty và cô giáo hướng dẫn đã giúp em hoàn thành bản chuyên đề tốt nghiệp một cách tốt nhất.
mục lục
Lời nói đầu 1
phần I: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của Công ty trong nền kinh tế thị trường 3
có sự quản lý của Nhà nước 3
A. Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty 3
I. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh và các cách phân loại chi phí sản xuất 3
1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh 3
2. Các cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 4
3. Phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
II. Một số chỉ tiêu về chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8
1.Mục đích của việc xây dựng các chỉ tiêu về chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8
2. Nội dung của các chỉ tiêu và ý nghĩa của các chỉ tiêu 8
B. Giá thành sản phẩm và một số chỉ tiêu về giá thành của doanh nghiệp 12
1. Giá thành sản phẩm 12
2. Một số chỉ tiêu về tính giá thành sản phẩm 12
Phần II: Thực trạng về chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty bóng đèn phích nước rạng đông 14
I. Vài nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 14
1. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 16
2. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty 17
2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý 17
2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 20
2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán tại Công ty 24
3. Khái quát vốn, cơ cấu nguồn vốn và KQSXKD của công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông 27
3.1. Tình hình vốn kinh doanh của công ty 27
3.2. Tình hình biến động tài sản và nguồn vốn của công ty 27
3.3. Tình hình thu nhập của công ty được thể hiện qua số liệu những năm gần đây 28
II. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty 28
1. Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh ở Công ty 28
III. Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh 37
1. ý nghĩa của việc hạ thấp chi phí sản xuất của doanh nghiệp 37
2. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh của DN 38
3. Một số biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh của DN 41
4. Đánh giá chất lượng, 43
5.Thực trạng công tác hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty 44
Phần 3: Một số đề xuất nhằm hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 46
1. Những mặt tích cực và hạn chế trong công tác quản lý thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh ở công ty. 46
2. Một số biện pháp đề xuất nhằm hạ thấp CPSXKD tại công ty 49
Kết luận 53
[charge=150]http://up.4share.vn/f/6e5f575d5b5d5858/QT069.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ giúp ích cho bạn.