HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại XNXL – CTY-NSHN
LỜI MỞ ĐẦU

Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người lao động. Là đòn bẩy và động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng bước nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người. Tiền lương nếu được trả hợp lý nó sẽ làm tăng năng suất lao động, người lao động sẽ toàn tâm toàn ý vào công việc ngược lại cũng có thể làm trì trệ tiến độ sản xuất của công việc khi việc trả lương không hợp lý với sức lao động họ bỏ ra. Vì vậy công việc xây dựng thang lương bảng lương lựa chọn hình thức trả lương hợp lí để tiền lương vừa là khoản thu nhập của người lao động và đáp ứng được nhu cầu tinh thần vật chất vừa làm cho tiền lượng thực sự trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn là hết sức quan trọng đồng thời phải tiết kiệm chi phí vấn đề tiền lương đối với người lao đông vừa là phương pháp khoa học đồng thời nó có tính nghệ thuật cao với tầm quan trọng nói trên của tiền lương và lí do chính là bản thân em được học những kiến thức cơ bản về kế toán trong đó phần tiền lương được em thực sự quan tâm, và trong thời gian thực tập em đã quyết định chọn đề tài “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại XNXL – CTY-NSHN”. Chuyên đề này gồm tất cả 3 chương :
Chương I : ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL-CTY-NSHN.
Chương II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL-CTY-NSHN.
Chương III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XNXL-CTY-NSHN.

Do hạn chế kiến thức và kinh nghiệm bản thân, cũng như thời gian thực tập vì vậy bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn: Tiến sĩ LÊ KIM NGỌC cùng toàn thể các anh chị em nhân viên phòng Tài Chính Kế Toán của XNXL để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn


Xem Thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại XNXL – CTY-NSHN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại XNXL – CTY-NSHN sẽ giúp ích cho bạn.