Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam
LỜI NÓI ĐẦU

Như chúng ta biết, bán hàng là giai đoạn cuối cùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua việc bán hàng giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm được thực hiện, đơn vị mới thu hồi được vốn bỏ ra. Chính trong giai đoạn bán hàng, bộ phận giá trị trong khâu sản xuất được thực hiện và biểu hiện dưới hình thức lợi nhuận. Do vậy ta có thể thấy được tầm quan trọng của các doanh nghiệp thương mại. Nó là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trong xu hướng hội nhập và phát triển ngày nay, các doanh nghiệp thương mại phải trải qua rất nhiều thách thức để có thể đứng vững và tồn tại. Muốn vậy doanh nghiệp luôn phải chú trọng tổ chức công tác bán hàng và kết quả bán hàng. Do đẩy nhanh tốc độ bán hàng sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phần thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Và để quản lý được tốt nghiệp vụ bán hàng thì kế toán với tư cách là một công cụ kinh tế cũng phải luôn được quan tâm thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình mới.
Bản thân em tự nhận thức được tầm quan trọng của kế toán bán hàng và kết quả bán hàng. Đồng thời qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam, với kiến thức lý luận được trang bị ở nhà trường cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán Công ty và sự hướng dẫn tận tình của TS.Lê Kim Ngọc, em đã đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Chuyên đề tốt nghiệp của em ngoài phần mở đầu và kết luận được chia thành 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam.

Do thời gian thực tập không nhiều và còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề tốt nghiệp của em không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp của các thầy cô giáo để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.