Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần 26 – Xí nghiệp 26.3
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp là tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luân chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắp những chi phí bỏ ra, từ đó tạo ra lợi nhuận phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng, rút ngắn được quá trình luân chuyển hàng hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Trong đó biện pháp quan trọng nhất, hiệu quả nhất là phải kể đến là thực hiện tốt công tác bán hàng. Kế toán bán hàng gữi vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Góp phần phục vụ đắc lực hoạt động bán hàng của mỗi doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tăng nhanh khả năng thu hồi vốn, kịp thời tổ chức quá trình kinh doanh tiếp theo, cung cấp thông tin nhanh chóng để từ đó doanh nghiệp phân tích, đánh giá lựa chọn các phương án đầu tư có hiệu quả.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần 26, được sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ Ban Tài Chính Kế Toán tại công ty và với những kiến thức đã học được ở nhà trường em nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán bán hàng đối với sự phát triển của công ty. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần 26 – Xí nghiệp 26.3” làm đề tài cho chuyên đề thực tập chuyên nghành.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng tại Xí nghiệp 26.3 – Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng.
Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng tại xí nghiệp 26.3 – Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng tại xí nghiệp 26.3 – Công ty cổ phần 26 - Bộ Quốc Phòng.

Cùng với sự cố gắng của bản thân, đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo TS. Lê Kim Ngọc em đã hoàn thành chuyên đề này. Nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý để bài chuyên đề của em được hoàn thiện hơn và cũng là giúp em bổ sung thêm kiến thức cho bản thân để phục vụ cho việc học tập và công tác sau này.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần 26 – Xí nghiệp 26.3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần 26 – Xí nghiệp 26.3 sẽ giúp ích cho bạn.