Kế toán nhập xuất nguyên vật liệu trong công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai
LỜI NÓI ĐẦU
Những năm qua cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự thay đổi sâu sắc của cơ chế kinh tế, hệ thống kế toán Việt nam đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển giúp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường tất cả mọi doanh nghiệp đều quan tâm đến vấn đề là sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn để tạo tiền đề cho tái sản xuất cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Kế toán là một bộ phận quan trọng có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp.Tăng thu nhập cho doanh nghiệp và đời sống người lao động không ngừng được cải thiện. Trong quá trình sản xuất các doanh nghiệp phải chi ra cho các chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí tiền lương mà nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất thể hiện dưới dạng vật hóa, nó là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể của sản phẩm, hơn nữa chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất.
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế ngành xây dựng cơ bản luôn không ngừng lỗ lực phấn đấu và là một ngành mũi nhọn. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, đầu tư xây dựng cơ bản còn biểu hiện tràn lan thiếu tập trung công trình dở dang, nhiều lãng phí lớn, thất thoát vốn . Cần được khắc phục trong tình hình đó việc cải tiến cơ cấu đầu tư, tăng cường quản lý chặt chẽ trong nghành xây dựng để nâng cao hiệu quả kinh tế đối với xây dựng cơ bản trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong nghành xây dựng cơ bản, nguyên vật liệu có chủng loại rất đa dạng, phong phú. Vì vậy việc tổ chức kế toán nhập xuất
nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát tài sản của doanh nghiệp. Hơn nữa còn kiểm soát một cách có hiệu quả chi phí và giá thành sản phẩm, đồng thời giúp cho việc tổ chức kế toán, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Qua một thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai, em nhận thức được tầm quan trọng của vật liệu, và những vấn đề bức xúc xung quanh việc nhập xuất vật liệu, em đã đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề: “ Kế toán nhập xuất nguyên vật liệu trong công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai”
Kết cấu đề tài gồm 3 chương lớn sau:
Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập.
Chương 2 : Phương hướng và các giải pháp nhằm hòan thiện công tác kế nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoàng Mai.
Chương 3: Phương hướng và các giải pháp nhằm hòan thiện công tác kế nhập xuất nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai.

Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Trịnh Thị Thu Nguyệt cũng như các đồng chí trong ban lãnh đạo và phòng kế toán công ty, nhưng do nhận thức và trình độ của bản thân có hạn nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Với những hạn chế nhất định về kiến thức lý luận và thực tiễn, báo cáo tốt nghiệp của em còn nhiều hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý kiến của các thầy cô và các bạn.


Xem Thêm: Kế toán nhập xuất nguyên vật liệu trong công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nhập xuất nguyên vật liệu trong công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hoàng Mai sẽ giúp ích cho bạn.