Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí số 5


LỜI MỞ ĐẦU

I. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
Đối với mỗi tổ chức, việc thành đạt hày suy vong đều phụ thuộc vào việc đánh giá, nhận biết , dùng người đúng lúc đúng chỗ.
Cho đến tận ngày nay, thực tế đã chứng minh rằng, để có thể quản lý tốt được tổ chức của mình, trước hết người lãnh đạo hay người quản lý phải lấy việc nhận biết, đánh giá đúng con người làm căn cứ đầu tiên trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức. Nhân tố quyết định đến thành công trong dài hạn của một tổ chức đó là sự thực hiện công việc của người lao động. Việc đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động là công cụ hữu ích giúp tổ chức có thể đảm bảo, duy trì và thúc đẩy năng suất lao động và thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Đánh giá thực hiện công việc còn là căn cứ để nhà quản lý đề ra các chính sách, kế hoạch, chiến lược về nguồn nhân lực của tổ chức. Ngoài ra, nó còn là công cụ quan trọng để củng cố các giá trị, văn hoá của tỏ chức.
Tuy nhiên, trong thực tế, việc đánh giá thực hiện công việc không được chú trong và mang nhiều tính hình thức ở hầu hết các tổ chức, chủ yếu là doanh nghiệp có vốn Nhà nước mà công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5 là điển hình. Với nhiều lợi ích mang lại như vậy mà vì sao việc đánh giá tại Công ty cơ khí xây dựng số 5 lai không thực hiện tốt? Nguyên nhân cơ bản là do đâu? Có các biện pháp nào để có thể hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc? . Với tính cấp thiết của đề tài và qua sự tìm hiểu về công ty cổ phần cơ khí số 5, em xin chọn đề tài nghiên cứu là: “Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí số 5”
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Mục đích nghiên cứu của bài chuyên đề này là: trên cơ sở lý thuyết đã học, chuyên đề thực tập nêu ra các giải pháp qua đó việc đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí số 5 hoàn thiện hơn, sát thực tế và mang lại hiệu quả cao nhất có thể.
III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nội dung nghiên cứu của chuyên đề thực tập này có đề cập tới các mặt:
- Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến phương pháp đánh giá thực hiện công việc
- Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5
- Đề xuất ra các giải pháp để hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty.
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là việc đánh giá sự thực hiên công việc dựa trên các cở sở lý thuyết đã được học áp dụng vào công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để có thể hoàn thành bài chuyên đề này, trong bài này em đã áp dụng nhiều phương pháp nghiên cứu để có thể làm rõ nhiều khía cạnh của công tác đánh giá thực hiện công việc để bài chuyên đề này có tính thực tiễn và có độ chính xác cao :
- Phương pháp quan sát thực tiễn;
- Các nhóm phương pháp về thu thập dữ liệu;
- Phương pháp xử lý thông tin
Các phương pháp nêu trên được tiếp cận từ khía cạnh: từ lý thuyết áp dụng vào thực tiễn. Qua đó, những giải pháp đưa ra có được tính khả thi và sát với thực tiễn.
VI. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ
Nội dung của chuyên đề thực tập được chia thành ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về đánh giá thực hiện công việc tại doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5
Chương III: Giải pháp để hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5

Trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu, học tập tại trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và qua tìm hiểu các hoạt động thực tiễn trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 5, dưới sự hướng dẫn và sự quan tâm giúp đỡ, tận tâm của PGS.TS Nghuyễn Thị Ngọc Huyền cùng với sự chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ, nhân viên phòng Tổng hợp đã giúp em hoàn thành bài chuyên đè thực tập này
Tuy nhiên do hạn chế về mặt thời gian cũng như là do hạn chế về mặt kiến thức cũng như việc tiếp cận thực tế chưa được đầy đủ nên bài chuyên đề thực tập của em không thể tránh được những thiếu sót. Em mong nhận được những đóng góp từ phía các thầy cô giáo, bạn bề cũng như từ quý công ty để bài chuyên đề thực tập này có thể hoàn thiện hơn nữa, nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập và công tác sau nàu


Xem Thêm: Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí số 5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần cơ khí số 5 sẽ giúp ích cho bạn.