Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ng¬ười lao động là một nhân tố không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển xã hội loài ng¬ười, là yếu tố cơ bản nhất, quyết định nhất trong quá trình sản xuất. Trong quá trình sản xuất, để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất, tr¬ước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con ngư¬ời bỏ ra phải được bồi hoàn d¬ưới dạng thù lao lao động. Doanh nghiệp căn cứ vào thời gian, khối l¬ượng và chất lư¬ợng công việc của ngư¬ời lao động để tính và trả thù lao cho ng¬ười lao động dư¬ới dạng tiền lương, th¬ưởng, trợ cấp (phần thù lao lao động đ¬ược biểu hiện bằng tiền). Có đảm bảo đư¬ợc lợi ích cá nhân cho ngư¬ời lao động thì mới thúc đẩy ngư¬ời lao động đem hết khả năng, nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất, mới làm tăng năng suất lao động. Nh¬ưng để làm tốt điều này còn phải phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tiền l¬ương và công tác tổ chức hạch toán tiền l¬ương trong doanh nghiệp.
Tại Việt Nam hiện nay, trong các doanh nghiệp xây lắp đang tồn tại khá nhiều bất cập về vấn đề tiền lư¬ơng. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là:
“Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ”
Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm các phần sau:
Lời mở đầu
Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp xây lắp
Phần II. Tình hình thực tế về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ
Phần III. Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ


KẾT LUẬN
Qua quá trình học tập ở trư¬ờng và quá trình đi sâu tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở công ty Đầu t¬ư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ, đ¬ược sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của Thạc sĩ Phạm Thành Long cùng các cô, chú phòng Kế toán của công ty bản báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em đã hoàn thành với đề tài:
“Hoàn thiện hạch toán l¬ương và các khoản trích theo lương tại Công ty đầu t¬ư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ”
Với bản báo cáo này, mặc dù còn nhiều hạn chế trong việc tìm ra đ¬ược những ý kiến đóng góp và đề xuất những biện pháp cụ thể, như¬ng em cũng mong sẽ góp phần cùng công ty hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung và công tác hạch toán kế toán tiền lư¬ơng và các khoản trích theo l¬ương nói riêng. Vì kiến thức về lý luận và thực tế còn hạn chế nên báo cáo chuyên đề thực tập không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận đư¬ợc các ý kiến đóng góp của thầy cô, bạn bè để chuyên đề thực tập của em đư¬ợc hoàn chỉnh hơn


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đầu tư xây dựng và phát tr sẽ giúp ích cho bạn.