tổ chức kế toán tại công ty TNHH Dũng Thủy
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thị trường đã và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại được thì phải tìm phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được và đáp ứng nhu cầu thị trường. Để làm được điều đó thì các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều công cụ quản lí khác nhau, trong đó hạch toán đóng vai trò rất quan trọng để quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản nhằm đảm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lí và sử dụng một cách có hiệu quả nhất các yếu tố chi phí để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồng thời phục vụ cho các nhà quản lí kinh tế, từ đó đưa ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất sản phẩm gì? Bằng nguyên vật liệu nào? Mua ở đâu và xác định hiệu quả kinh tế của từng thời kì. Vì vậy các doanh nghiệp cần xây dựng quy trình hạch toán một cách khoa học, hợp lí là vô cùng quan trọng. Đặc biệt khi nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thông tin kế toán kịp thời và chính xác càng trở nên quan trọng với sự sống còn của doanh nghiệp.
Cũng giống như các doanh nghiệp khác để hòa nhập vào nền kinh tế thị trường, công ty TNHH Dũng Thủy luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán và coi đó là một công cụ quản lí không thể thiếu được trong quản lí sản xuất, kinh doanh của mình.
Trong một thời gian ngắn tìm hiểu tại công ty TNHH Dũng Thủy, được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các cô chú, các chị ở phòng Kế toán của công ty và dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô Hà Phương Dung, em đã hoàn thành báo cáo kiến tập kế toán. Báo cáo kiến tập nhằm nêu lên những hiểu biết của em về hoạt động kế toán của công ty trong thời gian kiến tập.
Báo cáo kiến tập gồm có 3 chương:
Chương 1: tổng quan về công ty TNHH Dũng Thủy
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Dũng Thủy
Chương 3: đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH Dũng Thủy

Do còn nhiều hạn chế về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của cô giáo cũng như ban lãnh đạo công ty TNHH Dũng Thủy để hoàn thiện bản báo cáo của mình.


Xem Thêm: tổ chức kế toán tại công ty TNHH Dũng Thủy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức kế toán tại công ty TNHH Dũng Thủy sẽ giúp ích cho bạn.