Kế toán lưu chuyển hàng hoá Nhập khẩu tại Công ty CP tập đoàn Địa ốc Viễn Đông
LỜI NÓI ĐẦU
Những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế thế giới nói chung cùng với sự đổi mới sâu sắc của kinh tế Việt Nam nói riêng, nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Các ngành kinh tế nói chung và các ngành xây dựng nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể do chuyển đổi từ chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang chế độ quản lý mới hiện nay. Đi vào hạch toán kinh doanh độc lập, động viên khuyến khích các thành phần kinh tế, phát huy mọi khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp. Trong điều kiện sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường để tồn tại và phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có hiệu quả, phải xác định rõ phương hướng – mục tiêu đầu tư, phân phối một cách linh hoạt các nguồn nhân lực, vật lực nhằm thu được lợi ích cao nhất. Muốn làm được điều đó, doanh nghiệp phải nắm bắt được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với Việt Nam, toàn cầu vừa là cơ hội tốt để đẩy nhanh, mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế vừa là thách thức phát triển to lớn khi trình độ phát triển KTXH của Nhà nước còn thấp. Nhưng đó là điều tất yếu bởi chúng ta đi lên từ một đất nước nghèo, trải qua nhiều năm chiến tranh tàn phá nặng nề.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ đây chúng ta đang sống trong xu thế phát triển của nền kinh tế hiện đại. Nền kinh tế của chúng ta không chỉ lớn mạnh về số lượng mà còn về bản chất. Các doanh nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, mở rộng qui mô. Đặc biệt trong lĩnh vực nhập khẩu.
Nếu như trước đây các doanh nghiệp chỉ quen nhập khẩu với mục đích cung cấp đủ cho tiêu dùng thì giờ đây nhập khẩu còn giữ vai trò ngoại thương, làm giàu cho đất nước.
Nhưng sẽ là tốt hơn nếu chúng ta biết điều tiết giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Nếu phát triển tốt nhập khẩu thì sẽ có lợi nhuận tốt, song nếu cứ phát triển nhập mà không phát triển xuất sẽ làm cho cán cân thương mại bị thâm hụt, tạo sự bất đồng đều giữa các nền kinh tế, những bất cập trong cơ chế cạnh tranh. Điều này hoàn toành không có lợi cho Việt Nam trong tiến trình Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa nước nhà. Vậy phải thực hiện như thế nào đây để vừa đẩy mạnh Nhập khẩu mang lại hiệu quả kinh tế mà không làm ảnh hưởng tới cán cân thương mại?
Đây là một câu hỏi khó mà không phải một sớm một chiều có thể tìm ra câu trả lời. Song cũng chính vì thế mà em đã chọn vấn đề Nhập khẩu làm nội dung chính của đề tài.
Với tất cả những lý do trên, cùng sự hướng dẫn của Cô giáo TS. Hà Thị Phương Dung cũng như các chị phòng kế toán em quyết định chọn cho mình đề tài: “Kế toán lưu chuyển hàng hóa Nhập khẩu tại Công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông”. Mong rằng đề tài này sẽ đem lại những thông tin, những giải pháp mang tính khả thi nhất trong điều kiện hiện nay để góp phần tìm ra câu trả lời cho hoạt động Nhập khẩu nói chung và cách kế toán nghiệp vụ Nhập khẩu nói riêng.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
Chương I:Tổng quan về sản phẩm nhập khẩu và quản lý tiêu thụ sản phẩm nhập khẩu tại Công ty cổ phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông.
Chương II: Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa Nhập khẩu tại Công ty cổ phần phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông.
Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa Nhập khẩu tại Công ty Cổ phần phần tập đoàn Địa ốc Viễn Đông.Xem Thêm: Kế toán lưu chuyển hàng hoá Nhập khẩu tại Công ty CP tập đoàn Địa ốc Viễn Đông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán lưu chuyển hàng hoá Nhập khẩu tại Công ty CP tập đoàn Địa ốc Viễn Đông sẽ giúp ích cho bạn.