Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD
LỜI MỞ ĐẦU
Đối với các doanh nghiệp, cơ chế thị trường tạo ra nhiều thời cơ, nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức mới. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt trong sự thay đổi không ngừng của thị trường. Doanh nghiệp luôn tìm cách cải tiến quy trình công nghệ kinh doanh để làm sao giảm chi phí tới mức thấp nhất hoặc tìm kiếm lợi nhuận tối đa.
Hơn bao giờ hết, tiêu thụ là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với các doanh nghiệp thương mại. Để có thể tồn tại được trong cơ chế cạnh tranh phức tạp hiện nay các doanh nghiệp phải tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đòi hỏi các doanh nghiệp thương mại không ngừng củng cố, nâng cao, hoàn thiện kế toán bán hàng để theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế hiện nay.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến thức đã học ở nhà trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH EDD em đã lựa chọn chuyên đề:
“Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD”
Chuyên đề này tập trung đánh giá tình hình chung về quản lý và kế toán, phân tích quy trình toán kế tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Công ty và nêu ra một số giải pháp giải quyết một số vấn đề còn tồn tại. Chuyên đề được chia làm 3 chương:
Phần1: Đặc điểm kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD.
Phấn 2: Thực trạng kế toán tiệu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD
Phần 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiệu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty EDDXem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD sẽ giúp ích cho bạn.