kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43
LỜI MỞ ĐẦU

Sự nghiệp đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã đưa nước ta từ nền kinh tế mang nặng tính tự cung tự cấp với cơ chế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới đang đặt ra cho các Công Ty nhiều thách thức bởi lĩnh vực kinh doanh đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế. Sự cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận đó trở thành động lực thôi thúc các Công Ty tăng cường đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư vào những ngành, nghề mới và chiếm lĩnh thị trường. Để quản lý tốt, có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất dịch vụ của một Công Ty nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung đều cần sử dụng các công cụ quản lý khác nhau, và một trong những công cụ quản lý đó không thể thiếu kế toán.
Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi học xong phần lý thuyết về chuyên đề kế toán, lãnh đạo nhà trường đã cho sinh viên thâm nhập vào thực tế nhằm củng cố, vận dụng những lý thuyết chuyên ngành kế toán vào sản xuất, vừa nâng cao năng lực tay nghề chuyên môn, vừa làm chủ được công việc sau khi tốt nghiệp.
Công tác kế toán trong Công Ty chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối quan hệ chặt chẽ tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kinh tế có tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình, và kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán cũng vậy. Do đó, việc hạch toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán là đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng nguồn vốn, các khoản thu – chi, công nợ của Công Ty trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt kịp thời những thông tin kinh tế cần thiết để đưa ra quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai.
Qua thời gian thực tập tại Công Ty Vật Liệu Và Thiết Bị Viễn Thông 43, sau khi tìm hiểu và nhận thấy tầm quan trọng của Vốn bằng tiền trong Công Ty, trên cơ sở những kiến thức có được từ học tập, từ nghiên cứu em đã lựa chọn đề tài “Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán” tại Công Ty làm chuyên đề tốt nghiệp.
Nội dung báo cáo gồm 3 chương:
Chương I: Đặc điểm tình hình chung của Công Ty
Chương II: Nghiệp vụ chuyên môn
Chương III: Chuyên đề tốt nghiệp

Để hoàn thành chuyên đề này em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú, anh chị ở phòng kế toán trong Công Ty và sự hướng dẫn của cô giáo NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG – giảng viên khoa kinh tế trường CĐCN Việt – Hung, nhưng thời gian thực tập và lượng kiến thức tích lũy có hạn, quá trình tiếp cận những vấn đề mới mặc dù rất cố gắng. Song, báo cáo của em khó tránh khỏi những sai xót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của thầy cô giáo và các cô chú, anh chị ở phòng kế toán trong Công Ty để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức để bài báo cáo được hoàn thiện tốt nhất và phục vụ cho công tác thực tế sau nà


Xem Thêm: kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toan Vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty vật liệu và thiết bị viễn thông 43 sẽ giúp ích cho bạn.