tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về số lượng, chất lượng của các loại sản phẩm, đồng thời nhà quản trị doanh nghiệp cũng cần đưa ra các quyết định nhằm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Để có thể ra được các quyết định đó, các nhà quản lý sử dụng một hệ thống thông tin mà trong đó, thông tin kế toán là phần thông tin hết sức quan trọng và không thể thiếu.
Xuất hiện từ rất sớm, ngay từ thời kỳ nguyên thủy với những phương pháp đơn giản như đánh dấu lên thân cây, buộc nút lên dây thừng kế toán đã hình thành và phát triển qua các giai đoạn của nền kinh tế, là thước đo, là động lực của nền kinh tế. Xét về bản chất, chức năng của kế toán là phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sự nghiệp. Mặt khác, kế toán thực hiện chức năng này một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống tất cả các loại vật tư, tiền vốn, về mọi hoạt động kinh tế. Tóm lại, kế toán cung cấp thông tin cho các nhà quản trị để họ có thể ra các quyết định, lập các kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn. Cụ thể qua việc phân tích thông tin kế toán, doanh nghiệp có thể quản lý được việc kết hợp các nguồn lực một cách hiệu quả nhất dựa trên tình hình tài chính của công ty nhằm mang lại lợi nhuận nhiều nhất có thể. Có thể nói rằng kế toán quyết định một phần thành công hay thất bại của doanh nhiệp. Và đối với công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam cũng như vậy. Kế toán đã thông tin và kiểm tra về tài sản, về các nguồn lực của công ty. Qua đó, kế toán góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
Qua quá trình kiến tập, các sinh viên có thể có hiểu biết sâu rộng hơn về tầm quan trọng của kế toán cũng như những người thực hiện công tác kế toán trong thực tiễn, giúp làm sáng tỏ hơn những lý thuyết đã được học.
Trong quá trình kiến tập, em đã được thực tế quan sát việc áp dụng các quy tắc, chính sách kế toán của Nhà nước trong một công ty. Quá trình kiến tập kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam đã cho em thêm nhiều hiểu biết về việc xây dựng bộ máy kế toán, thực hiện các phần hành kế toán để tuân thủ các chuẩn mực kế toán và phù hợp với đặc điểm riêng của công ty. Em cũng có điều kiện để áp dụng các kiến thức mình đã được học trong trường để phân tích một số phần hành kế toán. Những nhận biết và nhận xét rút ra trong quá trình kiến tập, em xin được nêu trong báo cáo sau, bài báo cáo của em gồm 3 phần:
- Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.
- Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.
- Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.

Trong quá trình kiến tập và trình bày báo cáo, do thời gian và khả năng có hạn, bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.