Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội
Lời mở đầu
Sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đặc biệt là sự gia nhập WTO đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng với điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Với chủ trương mở rộng quan hệ hàng hoá trên thị trường kinh tế nước ta đã không ngừng tăng trưởng và phát triển.
Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù đóng vai trò lưu thông hàng hoá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng nó bao gồm cả buôn bán nội địa và quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay các rào cản kinh tế ngày càng giảm bớt, kích thích hoạt động thương mại quốc tế và tạo động lực phát triển hoạt động kinh tế của mỗi nước. Tuy nhiên với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững, có những doanh nghiệp rất thành công nhưng có không ít doanh nghiệp thương mại sau một thời gian hoạt động thua lỗ dẫn đến phá sản.
Để quản lý và kinh doanh có hiệu quả kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong các doanh nghiệp cũng như trong việc quản lý kinh tế của Nhà nước. Đối với nhà nước kế toán là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành thực hiện ngân sách của Nhà nước để quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với doanh nghiệp kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán, kiểm tra, bảo vệ, sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động về tài chính.
Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của xã hội và thực hiện chức năng quan trọng là đảm bảo sự lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng yêu cầu phải có sự quản lý chặt chẽ. Một vấn đề quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại chính là khâu bán hàng; giải quyết tốt khâu này, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để bán được nhiều hàng hoá, đồng thời quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng và hữu hiệu nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, kế toán bán hàng. Quản lý tốt quá trình bán hàng, thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển, ngược lại doanh nghiệp nào chưa làm tốt khâu này sẽ khó quản lý quá trình bán hàng, không thúc đẩy được hàng hoá bán ra, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp và có thể không có lãi thậm chí thua lỗ.
Từ nhận thức được vai trò quan trọng của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề bao gồm những phần chính sau:
Chương 1: Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội.
Chương 2: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội.

Do thời gian thực tập có hạn cũng như sự hiểu biết về thực tế của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong những nhận xét góp ý của các thầy cô giáo, các cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội để em hoàn thiện tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí H sẽ giúp ích cho bạn.