Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay cùng với sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức, các công ty chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy, thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường, do đó doanh nghiệp phải tự tìm nguồn cung cấp và thị trường tiêu thụ hàng hoá của họ để tồn tại và phát triển.
Nhờ những chính sách hỗ trợ và khuyến khích thương mại quốc tế của Nhà nước, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng mà việc giao thương, hợp tác giữa các doanh nghiệp giữa các quốc gia trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn. Mặt khác, người tiêu dùng cũng trở nên thông thái hơn trong việc lựa chọn các mặt hàng.
Nắm bắt được những ưu thế đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam tìm hướng đi cho mình bằng con đường nhập khẩu và phân phối các loại hàng hóa là các mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón giúp cho người nông dân tạo ra những sản phẩm rau quả sạch, sản lượng thu hoạch tăng, đem lại nguồn lợi không chỉ cho họ mà còn góp phần giúp ích cho xã hội.
Với những yêu cầu đó, công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu đóng vai trò quan trọng, là cánh tay đắc lực giúp các nhà quản trị công ty hoạt động hiệu quả và đúng pháp luật. Vì vậy, em chọn đề tài:“Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam”
làm chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành.
Kết cấu chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam
Chương 2: Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt NamXem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.