Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp bao gồm một chuỗi hoạt động từ mua sắm yếu tố đầu vào rồi tiến hành sản xuất và cuối cùng là tiêu thụ sản phẩm. Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều hướng tới những mục tiêu nhất định. Và cắt giảm chi phí, tăng doanh thu để tối đa hóa lợi nhuận vẫn là mục tiêu quan trọng nhất. Kết quả kinh doanh sẽ được phản ánh thông qua một số chỉ tiêu mà chỉ tiêu cuối cùng chính là tổng lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu đó, tổng thu nhập của doanh nghiệp phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm các chi phí về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và các chi phí khác). Như vậy, doanh thu và chi phí là những chỉ tiêu quyết định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương, được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cán bộ, nhân viên phòng kế toán của công ty, cùng sự hướng dẫn tận tình của cô giáo – Tiến sĩ Phạm Thị Thủy, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương”.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, chuyên đề thực tập gồm 3 phần:
Chương 1: Đặc điểm tổ chức và quản lý doanh thu, chi phí của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương.
Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương.

Do thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp, giúp đỡ của các thầy cô giáo trong khoa và các anh chị trong phòng kế toán của công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch v sẽ giúp ích cho bạn.