tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó ta cũng thu được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Do đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng cơ bản cũng tăng nhanh.
Xây dựng cơ bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế Quốc dân. Hàng năm ngành XDCB thu hút khoảng 30% tổng số vốn Đầu tư của cả nước. Với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn đã đặt ra vấn đề lớn phải giải quyết là: "Làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn có lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường.
Hiểu được vai trò quan trọng của hạch toán kế toán và hiểu được lợi ích to lớn của việc tiếp xúc thực tế với công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị kinh doanh, nhà trường đại học Kinh tế Quốc dân cùng khoa, bộ môn Kế toán, Kiểm toán đã tổ chức cho sinh viên được thực hiện kiến tập tại các đơn vị kinh doanh. Em đã chọn kiến tập tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I và báo cáo này là kết quả của quá trình kiến tập.
Trong báo cáo kiến tập đề cập đến những nội dung cơ bản sau đây:
Phần I: Tổng quan về Công Ty CP Xây Dựng Thuỷ Lợi I
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I.
Phần III: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I.Xem Thêm: tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I sẽ giúp ích cho bạn.