Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Bán Hàng Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Môi Giới Thương Mại Và Đầu Tư Phát Triển Gtv
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua sự chuyển biến và thay đổi của nền kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, với chủ chương mở rộng quan hệ hàng hóa trên thị trường, điều này chứng tỏ doanh nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Do vậy việc hạch toán kinh doanh trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nền kinh tế càng phát triển thì đòi hỏi hệ thống kế toán cũng không ngừng được hoàn thiện, phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia và quản lý doanh nghiệp.
Trong cơ chế thị trường, sự tồn tại và phát triển là vấn đề mang tính chất sống còn đối với các doanh nghiệp, trong đó lợi nhuận là động lực chính thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Vì thế, mỗi doanh nghiệp đều tìm cho mình một hướng đi phù hợp nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất và đã có nhiều doanh nghiệp thành công, đứng vững trên thương trường. Trong đó có Công ty Thương mại và Đầu tư GTVT.
Sau thời gian đầu tìm hiểu và được giới thiệu em đă nắm được mô hình và tình hình phát triển tại Công ty Thương mại và Đầu tư GTVT cu thể như sau:

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SXKD Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GTVT:
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
Công ty Thương mại và Đầu tư GTVT hiện nay tiền thân là Ban quản lý dự án vận tải với chức năng, nhiệm vụ chính: quản lý vốn cho các dự án về GTVT. Theo quyết định số 1139QĐ/TCCB ngày 25/7/1986 thành lập Công ty Môi giới Thương mại và Đầu tư phát triển GTVT đây được trên cơ sở chuyển đổi từ Ban quản lý Dự án Vận tải.
Tháng 12/1989 Công ty chính thức được thành lập theo quyết định 2416/TCCB-LĐ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, với chức năng chính: tư vấn, tổ chức liên doanh, liên kết.
Theo nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ vào thông báo đồng ý thành lập doanh nghiệp Nhà nước số 21/TB ngày 27/02/1995. Công ty được thành lập lại theo quyết định số 634QĐ/TCCB-LĐ ngày 27/2/1995. Lúc này Công ty Môi giới thương mại và Đầu tư phát triển GTVT thuộc Tổng công ty Cơ khí GTVT trực thuộc Bộ GTVT.
Theo QĐ số 174/QĐ-BGTVT ngày 19/1/2004 cua bộ GTVT quyết định cho Công ty môi giới TM va đầu tư PTGTVT đổi tên thành Công ty Thương mại và Đầu tư GTVT.
Đi lên cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế đất nước, là một doanh nghiệp còn non trẻ nhưng Công ty đã không ngừng phấn đấu vươn lên, mở ra nhiều loại hình. ngành nghề kinh doanh để đáp ứng nhanh nhạy nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, cung cấp các dịch vụ mua bán hàng hoá, tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành GTVT. Bằng nguồn vốn tự tích luỹ của mình đến nay Công ty đã có một cơ sở vật chất ổn định, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. doanh số nộp Nhà nước không ngừng tăng hàng năm. Công ty đã thu hút thêm nhiều lao động, đời sống của cán bộ công nhân viên không ngừng được cải thiện và nâng cao, nguồn vốn của Nhà nước giao được bảo toàn giá trị.
2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:
Công ty Thương mại và Đầu tư GTVT là doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được hạch toán kinh tế độc lập.
Trụ sở làm việc tại: 160 Lê Trọng Tấn - Hà Nội.
Tên giao dịch quốc tế : Investment Consulting and Trading Company for Transport Development (viết tắt là :TRADEVICO).
Có con dấu riêng. Được mở tài khoản tại các Ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Các nhiệm vụ chủ yếu của Công ty:
- Nghiên cứu các nhu cầu phát triển và tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước để môi giới tổ chức cho các đơn vị sản xuất trong Bộ GTVT, xuất khẩu lực lượng lao động kỹ thuật, xuất khẩu sản phẩm hàng hoá hoặc nhận thầu xây dựng các công trình giao thông vận tải ở nước ngoài.
- Tổ chức liên doanh liên kết giữa các tổ chức kinh tế nước ngoài và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của ngành GTVT, làm tư vấn xây dựng các dự án đầu tư. hồ sơ nghiên cứu khả thi, dịch vụ mở thầu, đấu thầu, chuyển giao công nghệ mới, triển khai thực hiện các công trình bằng vốn đầu tư nước ngoài.
- Tổ chức xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng mẫu và thí nghiệm của các dự án đầu tư hợp tác kinh doanh với nước ngoài, các hàng hoá do các hợp đồng thương mại ký kết trực tiếp giữa Công ty với các tổ chức kinh tế nước ngoài.
- Thực hiện dịch vụ hàng hoá bằng ngoại tệ hợp pháp do người lao động gửi về.
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu hiện nay:
- Tư vấn đầu tư hạ tầng cơ sở giao thông vận tải.
- Đào tạo và chuyển giao công nghệ GTVT.
- Xuất nhập khẩu, kinh doanh hàng hoá, vật tư, thiết bị tin học và đổi hàng.
- Dịch vụ thông tin thương mại hàng quá cảnh và xuất khẩu lao động.
- Sản xuất và xuất nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu hàng tiêu dùng. phương tiện vận tải, thiết bị điện, điện lạnh, vật liệu XD, sản phẩm công nông nghiệp, lâm hải sản.
- Vận chuyển thu gom hàng hoá phục vụ GTVT.
- Sản xuất linh kiện đồ nhựa xe gắn máy.


Xem Thêm: Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Bán Hàng Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Môi Giới Thư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Bán Hàng Hàng Hóa Và Xác Định Kết Quả Bán Hàng Tại Công Ty Môi Giới Thư sẽ giúp ích cho bạn.