Rủi ro kiểm toán gắn với việc thiết kế các mô hình rủi ro
LỜI MỞ ĐẦU
Tháng 11 năm 2007 Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam . Sự hội nhập thế giới mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội cũng như thách thức. Nền kinh tế Việt Nam được đón nhận sự đầu tư nhiều hơn của các tổ chức và các khu vực kinh tế cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng bên cạnh đó nước ta phải có những điều chỉnh trong chính sách pháp luật đầu tư, kinh doanh cho phù hợp với môi trường quốc tế, và đón nhận sự có mặt của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh nước ngoài trên thị trường Việt Nam. Điều đó đặt ra cho các cá nhân, các doanh nghiệp, và các tổ chức kinh tế nước ta một bài toán lớn. Chúng ta phải đi tìm lời giải cho sự tồn tại, con đường phát triển đúng đắn, toàn diện. Sự hình thành và lớn mạnh của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước sau gần 3 năm gia nhập WTO và môi trường kinh doanh mới đã tạo nên nhiều kênh thông tin kinh tế khác nhau, và kéo theo đó nhu cầu sử dụng thông tin tài chính cũng ngày càng đa dạng và trở nên quan trọng hơn, đòi hỏi thông tin phải được cung cấp kịp thời,độ chính xác ngày càng tăng. Trong xu thế phát triển tất yếu đó, dịch vụ kiểm toán là có uy tín nhất trong việc thẩm định thông tin tài chính của các doanh nghiệp. Những người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp coi báo cáo kiểm toán là ý kiến cuối cùng trong việc thẩm định, xác minh tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán đã phát triển từ rất lâu trên thế giới, song tại Việt Nam mới bắt đầu hình thành từ năm 1991. Ra đời muộn nhưng sau gần 20 năm phát triển kiểm toán Việt Nam đã tạo một vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong việc tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lí, lành mạnh hóa nền tài chính Việt Nam. Với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động của đơn vị được kiểm toán, kiểm toán tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp, khách hàng và những người quan tâm góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài chính, kế toán nói riêng và hoạt động quản lí nói chung. Hơn hết, nó góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lí, từ đó đóng góp vào sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển nền kinh tế.
Tuy nhiên, cũng như bất cứ một ngành nghề lĩnh vực kinh tế, kiểm toán không thể tránh khỏi những rủi ro. Việc đánh giá đúng đắn rủi ro kiểm toán có vai trò đặc biệt quan trọng đối với một cuộc kiểm toán. Qui trình đánh giá trọng yếu và rủi ro góp một phần đáng kể vào việc nâng cao hiệu quả của cuộc kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán tài chính (KTTC). Một qui trình đánh giá trọng yếu và rủi ro hiệu quả sẽ giúp kiểm toán viên (KTV) xây dựng được một kế hoạch kiểm toán tốt nhằm đảm bảo cho quá trình thực hiện kiểm toán được tiến hành hiệu quả, có khả năng phát hiện được các sai phạm trọng yếu và trên cơ sở đó, KTV có thể đưa ra ý kiến thích hợp nhất đối với báo cáo tài chính (BCTC). Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường nói chung và trong lĩnh vực kiểm toán nói riêng, việc xây dựng qui trình đánh giá rủi ro và trọng yếu ngày càng có ý nghĩa đối với sự hoạt động của các công ty kiểm toán.
Nhận thức được tầm quan trọng của qui trình đối với toàn bộ cuộc kiểm toán, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Rủi ro kiểm toán gắn với việc thiết kế các mô hình rủi ro”. Từ những kiến thức đã học, tham khảo các tài liệu chuyên ngành và sự hướng dẫn của cô giáo Ths. Tạ Thu Trang, chúng tôi đã hoàn thành Đề tài nghiên cứu của mình.


Xem Thêm: Rủi ro kiểm toán gắn với việc thiết kế các mô hình rủi ro
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Rủi ro kiểm toán gắn với việc thiết kế các mô hình rủi ro sẽ giúp ích cho bạn.