Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Chủ trương đổi mới nền kinh tế của Đảng và Nhà nước đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho nền kinh tế nước ta. Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc biệt hiện nay là xu thế hội nhập, toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam vào môi trường kinh tế mới, môi trường cạnh tranh sôi động có thể tồn tại và phát triển nhằm mục tiêu cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Đây chính là cơ hội thuận lợi nhất để các doanh nghiệp bộc lộ tài năng nhưng cũng là thách thức lớn mà các doanh nghiệp phải vượt qua. Muốn vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi doanh nghiệp bỏ vốn ra đến khi danh nghiệp thu hồi về. Làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất luôn là câu hỏi đặt ra đối với các doanh nghiệp. Có như vậy doanh nghiệp mới đảm bảo có lãi, cải thiện đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước.
Để thực hiện điều đó yêu cầu đặt ra đối với tất cả các doanh nghiệp là phải quản lý chặt chẽ các yếu tố chi phí đầu vào bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong đó chi phí nguyên vật liệu được coi là yếu tố đầu vào không thể thiếu. Công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu hiệu quả có ý nghĩa quan trọng trên con đường phát triển của các doanh nghiệp hiện nay. Hỗ trợ đắc lực cho công tác này, kế toán nguyên vật liệu có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động và cung cấp thông tin cần thiết về nguyên vật liệu cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp và với mong muốn tiếp cận học hỏi kinh nghiệm thực tế, được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy giáo - thạc sỹ Nguyễn Văn Dậu, lãnh đạo, cán bộ phòng Tài chính kế toán Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Bưu Điện Hà Nội, em đã đi vào nghiên cứu đề tài :” Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện Hà Nội”.
Nội dung chính của chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm DVKH
Chương III: Nhận xét đánh giá về tình hình công tác quản lý, công tác kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm DVKHXem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng – Bưu điện Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.