Tìm hiêu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở việt nam
LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Kiểm toán đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới. Ở mỗi quốc gia sự phát triển về tất cả các mặt kinh tế - xã hội đã làm cho hoạt động kiểm toán ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành một nhu cầu không thể thiếu được. Ở Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hoạt động kiểm toán nói chung cũng như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng còn khá mới mẻ ở nước ta. Song cùng với xu thế toàn cầu hóa các hoạt động thương mại và sự quan tâm của Nhà nước, Việt Nam đã và đang không ngừng nâng cao cả về số lượng cũng như chất lượng hoạt động kiểm toán. Đưa ngành kiểm toán nước nhà phát triển toàn diện, ngang tầm với kiểm toán quốc tế. Và điều đó cũng hứa hẹn những bước tiến cho kiểm toán độc lập Việt Nam. Số lượng các công ty dung cấp dịch vụ kiểm toán cũng vì vậy ngày cành tăng lên, lớn có, bé có, công ty trực thuộc các hãng nổi tiếng có, mà các công ty được thành lập ở ngưỡng vừa đủ những điều kiện quy định của pháp luật có. Và một câu hỏi đặt ra là liệu việc tổ chức bộ máy kiểm toán tại các công ty này đã phù hợp chưa và có đảm bảo chất lượng cho các cuộc kiểm toán mà họ thực hiện không?
Bộ máy kiểm toán gồm cả con người và phương tiện chứa đựng các yếu tố của kiểm toán để thực hiện chức năng kiểm toán. Tổ chức bộ máy kiểm toán với những mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động linh hoạt nhằm thích ứng với đặc điểm của đối tượng và khách thể kiểm toán trong các cuộc kiểm toán cụ thể và hướng tới việc thực viện các chức năng của kiểm toán.
Nhận thức về tầm quan trọng của việc tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập và những tác động của nó tới chất lượng của cuộc kiểm toán, tìm hiểu lý luận và thực tiễn, chúng em đã chọn đề tài “ Tìm hiểu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam”.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá về thực trạng, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và hoạt động của kiểm toán độc lập nước ta hiện nay, và những tác động của nó tới chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập. Phân tích rõ những ưu nhược điểm, những tồn tại, bất cập và rút ra bài học kinh nghiệm cho sự phát triển của kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
- Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống một số mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán trên thế giới, qua đó tìm ra phương hướng xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kiểm tóan độc lập ở nước ta hiện nay, phù hợp với thực tiễn hoạt động của kiểm toán độc lập trong điều kiện pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội ở Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.


Xem Thêm: Tìm hiêu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiêu tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động kiểm toán trong các sẽ giúp ích cho bạn.