báo cáo thực tập tại công ty TNHH Tín Đạt
LỜI MỞ ĐẦU

Trong cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, mọi doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không còn cách nào khác là phải biết đổi mới cho phù hợp từ việc nghiên cứu xem sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào đến việc tổ chức điều hành sản xuất ra sao để với chi phí thấp nhất, sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đứng trước thực tế như vậy, công ty TNHH Tín Đạt cũng không ngừng vận động, luôn bám sát để nắm bắt sự thay đổi của thị trường, mạnh dạn áp dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất , tổ chức điều chỉnh lại cơ cấu, tác phong làm việc trong công ty . Với mục tiêu chất lượng sản phẩm đặt nên hang đầu, sản phẩm của Tín Đạt đã nhanh chóng được thị trường nội địa và một số nước trong khu vực chấp nhận và tương lai sẽ được phát triển mạnh mẽ trên thế giới.
Trong thời gian ngắn ngủi chỉ có 6 tuần thực tập tại công ty TNHH Tín Đạt, em đã thấy dược không khí làm việc rất sôi nổi ở đó. Nó giúp em hiểu được thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất nói chung và của công ty nói riêng trong cơ chế thị trường, giúp em so sánh, kiểm nghiệm và áp dụng những gì mà mình đã dược học tập từ các thầy cô đến thực tế sản xuất kinh doanh của công ty.
Em xin trân thành cảm ơn các nh chị trong công ty, nhất là các anh chị trong phòng hành chính nhân sự và phòng kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trìn thực tập.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS.Phạm Thị Bích Chi đã nhiệt tình hướng dẫn em, giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 2
1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 2
1.2.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT-KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 3
1.2.1.Chức năng,nhiệm vụ của công ty TNHH Tín Đạt 3
1.2.2.Đặc điểm hoạt động sản suất- kinh doanh của công ty TNHH Tín Đạt 5
1.2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH Tín Đạt 7
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT- KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 9
1.3.1. Về lao động 9
1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Tín Đạt 11
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 14
1.4.1. Tình hình doanh thu và lợi nhuận 14
1.4.2. Tình hình sử dụng chi phí 16
1.4.3. Tình hình tài sản 16
1.4.4. Tình hình nguồn vốn của công ty 18
PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 21
2.1.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 21
2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 21
2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của từng người, từng phần hành và quan hệ tương tác 22
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 24
2.2.1.Các chính sách kế toán chung. 24
2.2.2.Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 25
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 26
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 27
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 28
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ CỦA CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 29
2.3.1. Tổ chức hạch toán tài sản cố định (TSCĐ) 29
2.3.2. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 31
2.3.3. Tổ chức hạch toán yếu tố tiền lương, các khoản trích theo lương và tình hình thanh toán với người lao động 33
2.3.4. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 35
2.3.5. Tổ chức hạch toán doanh thu bán hàng và thanh toán với người mua và người bán 37
PHẦN III : MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 40
3.1.ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 40
3.2.ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠT 41


Xem Thêm: báo cáo thực tập tại công ty TNHH Tín Đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu báo cáo thực tập tại công ty TNHH Tín Đạt sẽ giúp ích cho bạn.