Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng
LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam ta có lịch sử phát triển từ nghìn năm trước, tuy nhiên đất nước ta đi lên từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn và tự cung tự cấp.Trải qua nhiều thập kỷ dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã dành được độc lập và phát triển nền kinh tế thị trường có điều tiết vĩ mô của nhà nước. Nhờ có sự thay đổi đó mà nước ta ngày càng phát triển từng bước xây dựng nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn thế nữa năm 2008 nước ta đã ra nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO), điều này càng đặt ra cho các nhà quản lý nhiều vấn đề cấp bách đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu sản xuất để tiết kiệm chi phí hạ giá thành tăng tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Khó khăn nữa là cả thế giới đang oằn mình gánh chịu hậu quả của sự suy thoái kinh tế thế giới vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc “ lấy thu bù chi và có lãi ”.Kinh doanh có lãi vừa là mục đích, vừa là phương tiện để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định mức chi phí mà doanh nghiệp cần trang trải, doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay bị lỗ, điều này đòi hỏi các nhà quản lý doanh nghiệp phải quản lý thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, các yếu tố chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mà đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là công cụ trực tiếp giúp cho công tác quản lý chi phí được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên.Từ đó giúp cho các nhà quản lý đưa ra được quá trình sử lý, giải quyết chính xác kịp thời; Kết hợp với thông tin về giá cả trên thị trường, thông tin về chi phí sản xuất giúp cho các nhà quản lý kinh doanh xác định được giá bán sản phẩm hợp lý, tìm ra được một cơ cấu sản xuất sản phẩm tối ưu, tận dụng được năng lực sản xuất mang lại hiệu quả cao. Qua đó giúp chúng ta xác định xem có nên mở rộng hay thu hẹp sản xuất ở mức độ nào?
Ngoài ra các tài liệu chi tiết về chi phí và giá thành còn giúp ích rất nhiều cho công tác hạch toán, kinh tế nội bộ doanh nghiệp, sử dụng hợp lý các thông tin này sẽ tạo đòn bẩy kinh tế, phát triển năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm, thúc đẩy toàn doanh nghiệp đi lên được coi là công tác quan trọng của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất cho nên không thể hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách tùy tiện mà phải tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm.
Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề này với những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân cùng thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng làm chuyên đề tốt nghiệp.
Để hoàn thành chuyên đề này, em xin được nói lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng và đặc biệt là sự quan tâm hướng dẫn tận tình của Cô giáo Hà Phương Dung đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề của mình.Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung chuyên đề của em gồm 03 chương :
- Chương I: Đặc điểm sản phâm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng.
- Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng.
- Chương III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng.

Do hạn chế về mặt thời gian thực tập cũng như trình độ hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm thực tế còn chưa nhiều nên chuyên đề của em không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy em rất mong được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo hướng dẫn cùng các anh chị phòng kế toán công ty TNHH dệt kim Phú Vĩnh Hưng để đề tài nghiên cứu của em được hoàn thiện hơn. Đồng thời giúp em tìm hiểu sâu sắc hơn về công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH dệt sẽ giúp ích cho bạn.