Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng
LỜI MỞ ĐẦU.
Trong bất kỳ một loại doanh nghiệp sản xuất nào, dù doanh nghiệp đó lớn hay nhỏ, doanh nghiệp đó sản xuất một hay nhiều loại sản phẩm, và để tạo ra được những sản phẩm đó thì mọi doanh nghiệp đề cần phải kết hợp được ba yếu tố của chi phí đó là: Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động và sự kết hợp ba yếu tố này .
Mặt khác, mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp là lợi nhuận, muốn có được lợi nhuận cao trên một đơn vị sản phẩm, thì doanh nghiệp có hai cách, một là tăng giá bán trên thị trường trong khi giá thành không đổi, hai là phải hạ được giá thành sản đó trong khi giá bán không đổi, cách thứ nhất là điều không khả thi, vì nếu tăng giá bán sản phâm của doanh nghiệp mình trong khi giá của sản phẩm cùng loại trên thị trường lại thấp hơn và như vậy sản phẩm sẽ không tiêu thụ được. Như vậy vấn đề được quan tâm hay phương trâm của mỗi doanh nghiệp sản xuất là làm thế nào hạ được giá thành sản phẩm hay giảm được chi phí sản xuất sản phẩm đó.
Nhận thức được vấn đề này, và đây cũng là vấn đề mà ban quản lý xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng đang quan tâm, nên trong thời gian thực tập tại đây cho dù là không nhiều cùng với lượng kiến thức còn hạn chế, nhưng em cũng xin đóng góp một số ý kiến nhằm giảm chi phí sản xuất tại xí nghiệp.
Được sự chấp nhận và giúp đỡ của cô giáo: PGS.TS.Phạm Thị Gái cùng các cô chú , anh chị trong xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng và đặc biệt là ban tài chính của xí nghiệp. Nên em xin chọn đề tài:
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng làm đề tài nghiên cứu của chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
Như đã nói ở trên vì thời gian thực tập có hạn cũng như để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này nên em xin phép được chọn về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành đối với một loại sản phẩm, đó là sản phẩm giầy da của xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng.
Trong chuyên đề này em xin chia làm ba chương như sau:
Chương I. Khái quất chung về công ty 26 – Bộ quốc phòng.
Chương II. Thực trạng hạch toán Chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp 26.3, Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng .
Chương III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.3, Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng.

Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và hướng dẫn của cô giáo: PGS.TS.Phạm Thị Gái cùng các cô chú , anh chị trong xí nghiệp 26.3, công ty 26 – Bộ quốc phòng và đặc biệt là ban tài chính của xí nghiệp để em có thể hoàn thiện chuyên đề này.


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí n sẽ giúp ích cho bạn.