Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long
Lời mở đầu

Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất sản phẩm là đối tượng lao động. NVL là những đối tượng lao động đã được thể hiện dưới dạng vật hoá, đối với công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long thì nguyên vật liệu là cơ sở cấu thành sản phẩm.
Nguyên vật liệu mà công ty sử dụng rất đa dạng và giá trị nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất – kinh doanh, vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty.
Nhận thức được tầm quan trọng của nguyên vật liệu với công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long, em đã chọn đề tài nghiên cứu “Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long”. Chuyên đề gồm những phần sau:
Phần I- Tổng quan về công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long
Phần II- Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long
Phần III- Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long
Do thời gian và trình độ có hạn nên trong chuyên đề thực tập của em vẫn còn nhiều thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thày cô giáo, các cô chú và anh chị trong công ty.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thị Phượng và toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là phòng tài chính kế toán của công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thành Long đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này.


Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư và
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư và sẽ giúp ích cho bạn.