Kế toán tài sản cố định trong Công ty môi trường đô thị Cao Bằng
Phần I

LỜI NÓI ĐẦU

Với toàn bộ nền kinh tế quốc dân, TSCĐ là yếu tố cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật, còn với doanh nghiệp TSCĐ là bộ phận cơ bản của vốn kinh doanh. Nó thể hiện trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất; đồng thời là điều kiện cần thiết để giảm bớt sức lao động. TSCĐ gắn liền với doanh nghiệp trong mọi thời kỳ phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ lại càng quan trọng.
Chính vì thế mà vấn đề quan trọng đặt ra là phải bảo toàn phát triển và sử dụng có hiệu quả TSCĐ. Hiệu quả quản lý TSCĐ sẽ quyết định hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Đòi hỏi doanh nghiệp cần phải xây dựng được quy trình quản lý TSCĐ một cách khoa học góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ chống thất thoát tài sản thông qua công cụ đặc lực là kế toán tài chính cụ thể là kế toán TSCĐ
Trong nề kinh tế thị trường, mục tiêu cao nhất của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Trong khi đó, mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nhu cầu đòi hỏi của thị trường ngày càng cao về chất lượng, mẫu mã, giá cả sản phẩm. Chính vì vậy, để tăng năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp không đơn giản là quan tâm tới vấn đề có và sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng là phải tìm ra các biện pháp hưu hiệu để bảo toàn và nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn cố định. Muốn vậy, doanh nghiệp phải có chế độ quản lý thích đáng, toàn diện đối với TSCĐ từ tình hình tăng giảm, giảm cả về số lượng lẫn giá trị đến tình hình sử dụng, tình hình hao mòn và khấu hao TSCĐ , và làm thế nào để sử dụng hợp lý, đầy đủ, phát huy hết công suất, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, trang bị và đổi mới TSCĐ. Quản lý TSCĐ một cách khoa học sẽ giúp cho việc hạch toán TSCĐ được chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định, chống thất thoát tài sản mà công cụ quan trọng là kế toán tài chính.
Tài sản cố định (TSCĐ) là cơ sở vật chất kỹ thuật không thể thiếu được trong bất kỳ một nền kinh tế quốc dân nào cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các Danh nghiệp. TSCĐ là một trong những yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường, khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh đối với các doanh nghiệp Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh TSCĐ không chỉ phản ánh năng lực sản xuất trình độ trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, mà còn phản ánh được toàn bộ vốn kinh doanh của doanh nghiệp. TSCĐ thực chất nó là điều kiện cần có để thành lập doanh nghiệp, và là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng suất lao động. Trong giai đoạn hiện nay khi khoa học ngày càng phát triển như vũ bão thì TSCĐ không thể thiếu đồng thời là công cụ để các doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển.
Nhận thức được vấn đề đó, cùng với những kiến thức đã học được ở lớp kế toán trường VĐHMHN và sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo trong khoa em chọn đề tài : “ Kế toán tài sản cố định trong Công ty môi trường đô thị Cao Bằng”
Nội dung của chuyên đề bao gồm những phần sau:
Phần I: Lời nói đầu
Phần II : Nội dung
Phần III: Kết luận.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, cho nên trong bài viết của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn cũng như các thầy cô giáo trong khoa kế toán và các bạn để em có điều kiện hoàn thiện, bổ sung kiến thức của mình trong quá trình công tác thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy cô giáo trong khoa kế toán, sự quan tâm giúp đỡ của ban lãnh đạo công ty và cán bộ nhân viên phòng Kế toán công ty môi trường đô thị Cao Bằng đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.


Xem Thêm: Kế toán tài sản cố định trong Công ty môi trường đô thị Cao Bằng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tài sản cố định trong Công ty môi trường đô thị Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.