Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt
LỜI MỞ ĐẦU
Trong mọi chế độ xã hội tất cả các hoạt động để tạo ra của cải vật chất đều cần có tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động trong đó sức lao động có tính chất quyết định. Có thể nói, quá trình lao động mà công nhân dùng sức lực và trí tuệ của mình để làm việc, vậy họ phải được bù đắp vật chất để tái sản xuất sức lao động dựa trên lao động hao phí mà họ bỏ ra - phần bù đắp đó chính là tiền lương.
Trong giai đoạn hiện nay việc đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động là một động lực cơ bản trực tiếp khuyến khích mọi người đem hết khả năng nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất. Để tạo điều kiện cho nhân tố con người ngày càng được chú ý coi trọng về trí lực và thể lực. Trong đó, yếu tố quyết định sẽ thúc đẩy hay kìm hãm, thậm chí làm tha hoá con người, đó chính là chế độ tiền lương và chế độ thưởng phạt đối với người lao động.
Chính vì vậy, để khuyến khích việc tăng năng suất lao động và hiệu quả của công việc đối với người lao động. Công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt đã rất chú trọng và thực hiện tốt công tác tổ chức hạch toán lao động và tiền lương.
Trong thời gian học tập tại trường và quá trình thực tập vừa qua tại Công ty, bản thân em có một số suy nghĩ và chọn đề tài: "Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt".
Báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Các vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Phần II: Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Doanh nghiệp
Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương

KẾT LUẬN
Tiền lương là một vấn đề hết sức quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Tuy nhiên việc hình thành vận dụng chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương để đảm bảo quyền lợi của các bên và xã hội là công việc khó khăn bởi nó chi phối nhiều yếu tố khác. Việc xây dựng được một hình thức tiền lương vừa khoa học khách quan vừa hợp lý phù hợp với thực tế của đơn vị và đảm bảo phản ánh đầy đủ các đặc điểm sản xuất kinh doanh là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết trọng giai đoạn này, xây dựng một hình thức trả lương hợp lý sẽ góp phần khuyến khích người lao động hăng hái làm việc tạo năng suất lao động cao thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
Trong điều kiện kinh tế hiện nay ngày càng phát triển kết quả kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào năng lực làm việc mức độ hoàn thành công việc của người lao động nó còn tuỳ thuộc vào tình hình biến động của nền kinh tế. Vì vậy, việc không ngừng hoàn thiện các hình thức trả lương đòi hỏi luôn đặt ra cho mọi Doanh nghiệp nói chung và ở công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt nói riêng. Doanh nghiệp đã vận dụng chế độ tiền lương hiện hành của nhà nước và bổ xung theo thực tế của mình khá hiệu quả. Điều này thể hiện trong công tác tiền lương của Doanh nghiệp, tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả làm việc và thu nhập của cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên chúng ta biết tiền lương phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố này lại không cố định và chế độ lương không thể hoàn toàn phù hợp với tất cả các đối tượng, các yếu tố giai đoạn. Vì vậy công tác tiền lương của công ty không tránh khỏi những điều chưa hợp lý mặc dù công tác này luôn được Doanh nghiệp chú ý điều chỉnh, hoàn thiện tìm ra hướng tốt.
Do còn hạn chế trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu cùng kinh nghiệm thực tế, nên chuyên đề không tránh khỏi những sai sót, tôi rất mong được sự giúp đỡ, đóng góp của các thầy cô trong khoa kế toán cùng toàn bộ bạn đọc lưu tâm chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo : Ngô xuân Dương và các cán bộ phòng tài chính kế toán của Công ty Thương mại và Dịch vụ Hoàng Đạt đã tận tình giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề này
Xin chân thành cảm ơn !


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty Thương mại và Dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty Thương mại và Dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.