Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng và đầu tư Việt Nam Cavico
LỜI NÓI ĐẦU
Bước vào thời kỳ đổi mới, Việt Nam đang đứng trước xu thế toàn cầu hoá, vấn đề đặt ra cho nứơc ta là chủ động hội nhập ra sao vào xu hướng này.Như vậy việc tạo ra những tiền đề để đưa nền kinh tế Việt Nam chủ động hội nhập vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế là rất cần thiết .Đây là cơ hội phát triển rút ngắn, thực hiện thành công công nghiệp hoá - hiện đại hoá, phấn đấu đưa Việt Nam về cơ bản trở thành một nước công nghiệp .Đẩy mạnh tiến trình ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Trong cơ chế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì bằng mọi cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là mục đích của mỗi doanh nghiệp.
Trong đó vốn cố định đóng vai trò quan trọng, việc khai thác , sử dụng vốn cố định một cách hợp lý, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng tác động đến toàn bộ việc sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng đó và qua thời gian tìm hiểu tình hình thực tế tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt nam em đã mạnh dạn chọn đề tài "Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng và đầu tư Việt Nam " làm luận văn tốt nghiệp của mình .
Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương :
Chương I: Một số vấn đề chung về vốn cố định trong doanh nghiệp
Chương II:Tình hình sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Việt Nam
Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty Cavico Việt NamXem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng và đầu tư Việt Nam Cavico
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng và đầu tư Việt Nam Cavico sẽ giúp ích cho bạn.