ổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải
Lời nói đầu

Trong những năm gần đây với chính sách mở cửa của Nhà nước, một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng, tiềm lực của mình, mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trước một thử thách lớn, đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường . Để đứng vững trên thị trường và kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp cần có một hệ thống tài chính cung cấp thông tin chính xác, giúp đỡ lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các công cụ quản lý tài chính thì hạch toán kế toán là một công cụ hữu hiệu để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin. Trên thực tế, ở các doanh nghiệp kế toán đã phản ánh, tính toán sao cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Qua thời gian tìm hiểu thực tế ở công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải, với nhận thức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu đặc biệt quan trọng trong công tác kế toán, cần hoàn thiện cả về mặt lý luận và thực tế, thực hiện thiết thực cho công tác tài chính tại công ty, em đã chọn vấn đề này cho bản chuyên đề của mình.
Đề tài” Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải có đối tượng nghiên cứu là tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải. Đề tài đi sâu vào các nội dung chủ yếu sau:
Những vấn đề về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
-Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải.
- Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải.
Do đề tài có phạm vi tương đối hẹp trong khi vấn đề hạch toán, quản lý tài chính rộng lớn nên đề tài này chắc chắn còn nhiều thiếu sót, với mong muốn qua đề tài này để tìm hiểu để góp phần hoàn thiện tốt hơn việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải. Nội dung của đề tài này ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia thành các phần sau:
Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải.
Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá. thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải.
Chương III: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại Lâm Đại Hải.

Em kính mong nhận được sự chỉ bảo và ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các bác, các cô phòng tài vụ công ty để luận văn được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: ổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thương mạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thương mạ sẽ giúp ích cho bạn.