Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát
LỜI MỞ ĐẦU

Trong sự chuyển mình của nền kinh tế nước ta, để có thể tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và làm ăn có lãi. Để thực hiện điều đó, mỗi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, hoàn thiện bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, cải tiến cơ sở vật chất kỹ thuật, đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, đồng thời phải quan tâm trú trọng trong việc nâng cao trình độ của đội ngũ Cán bộ Công nhân viên.
Mục tiêu hàng đầu của các Doanh nghiệp đặc biệt là các Doanh nghiệp sản xuất là tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận. Trong đó tối thiểu hóa chi phí sản xuất được coi là chìa khóa quan trọng của sự tăng trưởng và phát triển.
Nguyên vật liệu là bộ phận tối quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với tỷ trọng chiếm 60-70 % tổng chi phí, nguyên vật liệu cần được quản lý thật tốt. Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý thì sản phẩm làm ra càng có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo ra mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp trên thị trường. Quản lý nguyên vật liệu càng khoa học thì cơ hội đạt hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò như vậy nên yêu cầu quản lý nguyên vật liệu cần chặt chẽ trong tất cả các khâu từ khâu thu mua, dự trữ và bảo quản đến khâu sử dụng.
Đối với Công ty CP Ống đồng Toàn phát nói riêng, NVL đầu vào trong quá trình sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng 70 – 75% giá thành sản phẩm, có loại tới 85%. Đây là bào toán cần giải quyết đối với ban lãnh đạo Công ty trong việc tìm ra phương hướng, biện pháp cải tiến, đổi mới trong công nghệ sản xuất và công tác quản lý. Vì vậy việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu một cách khoa học, hợp lý có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả trong việc quản lý và kiểm soát tài sản, nguồn vốn của Doanh nghiệp, cao hơn nữa đó còn là phương pháp hữu hiệu trong việc thiết lập hệ thống quản lý kế toán về tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm đảm bảo yêu cầu quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát, nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán NVL đối với công tác quản lý doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng, được sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Hữu Ánh, em đã đi sâu vào nghiên cứu chuyên đề:
“Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát”
Với mục đích đi sâu tìm hiểu công tác hạch toán NVL và tìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạh toán kế toán NVL, đổi mới cho phù hợp với tình hình thực tế công tác kế toán NVL và tình hình quản lý sử dụng NVL tại Công ty
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề có kết cấu như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác kế toán NVL trong doanh nghiệp
Chương 2. Hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát

Chương 3. Một số đề xuất hoàn thiện kế toán NVL tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty CP Ống đồng Toàn Phát sẽ giúp ích cho bạn.