Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
LỜI MỞ ĐẦU


Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động kinh doanh.
Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc mua sắm các yếu tố đầu vào, tiến hành sản xuất hoặc thu mua tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mình. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên_trung tâm thương mại dịch vụ Cửu Long,nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ công nhân viên toàn công ty và của cô giáo hướng dẫn: Lê Thị Thu Huyền. Em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ”.
Do thời gian thực tập còn và kiến thức chuyên môn còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và của các cô chú, anh chị tại công ty để chuyên đề được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ sẽ giúp ích cho bạn.