Vấn đề hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thực phẩm Miền Bắc
LỜI MỞ ĐẦU
Qúa trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trải qua rất nhiều giai đoạn từ công việc cung ứng các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất đến khi đưa sản phẩm tung ra ngoài thị trường đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các doanh nghiệp luôn cố gắng nỗ lực tìm cho mình một vị thế, chỗ đứng trên thị trường, liên tục mở rộng thị phần sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng, có như vậy mới tồn tại và phát triển được.
Hoạt đông tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp , đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định được sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, quyết định được sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp .
Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, số lượng các doanh nghiệp tham gia vào kinh doanh trên thị trường ngày càng tăng lên nhanh chóng và kéo theo khối lượng, danh mục hàng hoá sản phẩm đưa vào tiêu thụ trên thị trường cũng tăng lên rõ rệt. Do đó tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên găy gắt và phức tạp. Trong điều kiện đó, ngành sản xuất và chế biến thực phẩm nói chung, công ty thực phẩm miền Bắc nói riêng hoạt động tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn trở ngại.
Trong tình hình cạnh tranh hiện nay để có thể đứng vững được trên thị trường Công ty cần thực hiện nhiều biện pháp cấp bách cũng như lâu dài để nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững uy tín và vị thế của doanh nghiệp .
Qua quá trình thực tập tại Công ty thực phẩm Miền Bắc em nhận thấy hoạt động tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên em xin nghiên cứu đề tài:”Vấn đề hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thực phẩm Miền Bắc“
Mục tiêu ngiên cứu của đề tài nhằm vận dụng lý thuyết đã học áp dụng trong thực tế để phân tích, so sánh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty để rút ra những kinh nghiệm và đưa ra một số kiến nhị nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở Công ty thực thẩm miền Bắc.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp sản xuất bao gồm các hoạt động: nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, tổ chức xúc tiến yểm trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ khách hàng trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
Nội dung chính của đề tài gồm ba chương:
Chương I. Những vấn đề chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp.
Chương II. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thực phẩm miền Bắc .
Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động sản phẩm tại Công ty thực phẩm Miền Bắc.

Trong quá trình học tập tại trường và đặc biệt trong giai đoạn được thực tập tại Công ty thực phẩm Miền Bắc em cũng hiểu tìm hiểu được một phần nào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vận dụng lý thuyết đã học vào thực tế hoạt động của các doanh nghiệp ,cố gắng học hỏi kinh nghiệm trong thực tiễn. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của Thầy giáo PGS.Ts: Nguyễn Cảnh Hoan và ban giám đốc trong Công ty thực phẩm miền Bắc tạo điều kiện cho em hoàn thành đề tài này.


Xem Thêm: Vấn đề hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thực phẩm Miền Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty thực phẩm Miền Bắc sẽ giúp ích cho bạn.