Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty CP VNET
LỜI MỞ ĐẦU
Những năm gần đây,với những tăng trưởng ấn tượng và bứt phá ngoạn mục, phần mền Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế phát triển nhanh(tốc độ tăng trưởng cao lên đến trên 20%), thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư.Khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, các doanh nghiệp (DN) phần mền Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước tình hình đó để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải có những phương pháp quản lý có hiệu quả tình hình sản xuất kinh doanh. Và công tác kế toán với nhiệm vụ cơ bản là cung cấp thông tin về kinh tế tài chính cho những người ra quyết định; là công cụ có hiệu quả trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các tài liệu về cung ứng, dự trữ và sử dụng tài sản từng loại trong quan hệ với nguồn hình thành từng loại tài sản đó, góp phần bảo vệ tài sản; giám sát tình hình kinh doanh của công ty, góp phần nâng cao hiệu quả tình hình kinh doanh, hiệu quả nguồn vốn; theo dõi tình hình huy động và sử dụng, giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ với Nhà nước, với các đơn vị bạn. Bởi những lý do đó mà công tác kế toán có vai trò quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, cũng chính vì vậy mà công tác kế toán được đặt lên hàng đầu trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp.
Xuất phát thức quan từ nhận trọng của công tác hạch toán và quản lý cùng với thời gian kiến tập tại công ty em đã được các anh chị ở công ty và cô giáo THS. Nguyễn Thị Mai Anh tận tình giúp đỡ, em đã có thể hiểu sâu sắc về công ty nói chung, công tác kế
toán nói riêng.Những kiến thức tích lũy trong quá trình kiến tập em xin được trình bày trong báo cáo kiến tập này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
Phần 1. Tổng quan về Công ty cổ phần VNET
Phần 2. Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại công ty.Xem Thêm: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty CP Việt NamET
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty CP Việt NamET sẽ giúp ích cho bạn.