Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP SX&TM Nguyễn
LỜI MỞ ĐẦU

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội, lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định đến sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên (CNV), người lao động trong doanh nghiệp.
Tiền lương (hay tiền công) là sản phẩm xã hội được phân phối cho người lao động, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền đó là phần thù lao lao dộng để tái sản xuất sức lao động bù đắp sức lao động cho CNV bỏ ra trong quá trình SXKD. Tiền lương gắn với thời gian và kết quả lao động mà công nhân đã thực hiện, là thu nhập chính của CNV. Trong các doanh nghiệp hiện nay, việc trả lương cho công nhân viên có nhiều hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Thực hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp nghĩa vụ và quyền lợi, nêu cao ý thức trách nhiệm cơ sở sản xuất. Khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch.
Ngoài tiền lương (tiền công), để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, theo chế độ hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí SXKD một bộ phân chi phí gồm các khoản trích BHXH, BHYT và KPCĐ.
Từ thực tế tại Công ty CP SX&TM Nguyễn . Với kiến thức hạn hẹp của mình, Em mạnh dạn nghiên cứu và trình bày Chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP SX&TM Nguyễn”.
Trong thời gian đi thực tế để viết Chuyên đề tại Công ty CP SX&TM Nguyễn. Em đươc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, các chú, các anh chị trong Công ty, các cô chú trong Phòng Tổ chức Lao động cùng với Phòng Kế toán. Đặc biệt là sự là sự hướng dẫn, tận tình giúp đỡ của Cô Th.sĩ Bùi Thị Minh Hải và sự cố gắng của bản thân để hoàn thành Chuyên đề này. Tuy nhiên bản Chuyên đề sẽ không tránh khỏi thiếu sót, Em rất mong nhận được sự đóng góp của Thầy giáo để Chuyên đề thực tập của Em khắc phục được những thiếu sót trên.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 6 năm 2010
Sinh viên:
Văn Phương Thu Trang


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP SX&TM Nguyễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP SX&TM Nguyễn sẽ giúp ích cho bạn.