Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79
Lời mở đầu
Kế toán nói chung đã ra đời rất lâu, nó tồn tại và phát triển qua nhiêuf hình thái kinh tế xã hội.Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá kế toán ngày càng trở nên hoàn thiện cả về nội dung và hình thức,thực sự trở thành công cụ rất không thể thiếu được đối với việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát và điều hành các hoạt động kinh tế tài chính của mỗi đơn vị nói riêng và của cả nền kinh tế nói chung. Ngày nay Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm ra những biện pháp nhằm kiểm soát chi phí, hạ giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình và đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Hoà cùng với không khí hội nhập kinh tế và khu vực sự đổi mới trong quản lý kinh tế nói chung thì lĩnh vực kế toán càng phải được quan tâm một cách thường xuyên liên tục, trong số đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được các doanh nghiệp sản xuất luôn luôn quan tâm sát sao.
Việc sử dụng chi phí tiết kiệm, hợp lý và cách tính giá thành thích hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp về mặt giá cả , đồng thời chi phí và giá thành cũng là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng trong việc phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh của doanh nghiệp từ đó nhà quản trị có thể ra những quyết định một cách kịp thời, đề ra những phương hướng kế hoạch cần thiết. Về mặt vĩ mô, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành còn góp phần tiết kiệm của cải xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, Xí nghiệp cơ khí 79 đã liên tục đổi mới máy móc trang thiết bị , nâng cao trình độ tay nghề công nhân viên, đặc biệt là công tác kế toán, trong đó có công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Trên cơ sở tìm hiểu thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79, em xin lựa chọn đề tài kế toán “ Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Nôị dung luận văn bao gồm:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phâm trong các doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Do còn hạn chế về thời gian và kiến thức, bài luận văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có sự góp ý của các thầy cô giáo, các cô chú trong phòng kế toán xí nghiệp cơ khí 79 để bản luận văn nay càng hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo – Thạc sĩ Nguyễn Văn Dậu và các thầy cô giáo trong khoa kế toán Học Viện Tài Chính, cảm ơn sự giúp đỡ của các cô chú phòng kế toán và các phòng ban khác của Xí nghiệp cơ khí 79.
Em xin chân thành cảm ơn !


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79 sẽ giúp ích cho bạn.