Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế quốc dân, xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp, nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động kinh tế – xã hội. Một bộ phận lớn thu nhập quốc dân, các quỹ tích lũy cùng với vốn đầu tư của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Sản phẩm của ngành xây dựng không chỉ đơn thuần là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế mà còn là những công trình có tính thẩm mĩ cao, thể hiện phong cách, lối sống của dân tộc đồng thời có ý nghĩa quan trọng về mặt văn hóa – xã hội.
Trong bối cảnh nước ta hiện nay đang thực hiện bước chuyển đổi cơ chế kinh tế, việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng đang là một đòi hỏi hết sức cấp thiết ở khắp mọi nơi nhất là các vùng sâu, vùng xa. Điều đó không chỉ có ý nghĩa khối lượng công việc của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà song song với nó là vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Mặt khác, sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, kết cấu phức tạp, chu kì sản xuất dài, hoạt động của doanh nghiệp xây lắp mang tính lưu động rộng lớn nên công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp có những đặc điểm riêng biệt. Do đó, mỗi sản phẩm xây lắp đều có yêu cầu về tổ chức quản lý, tổ chức thi công và biện pháp thi công cụ thể phù hợp với đặc điểm của từng công trình cụ thể.
Vấn đề đặt ra là phải làm sao để quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, khắc phục được tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều phần việc (thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu, bàn giao ) thời gian sản xuất lại kéo dài. Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp xây lắp nói riêng và xã hội nói chung.
Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là cơ sở để hạch toán xác định kết quả kinh doanh. Với Nhà nước, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế.
Trong quá trình thực tập tại Công ty xây dựng 123, nhận thức sâu sắc vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty, em xin mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123”.
Chuyên đề thực tập gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, tổ chức sản xuất và yêu cầu quản lý ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 123
Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 123.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty xây dựng 123.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo PGS.TS Nguyễn Minh Phương cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là cán bộ phòng Tài chính – kế toán Công ty xây dựng 123 đã nhiệt tình hướng dẫn em trong thời gian thực tập.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123 sẽ giúp ích cho bạn.