Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng 2
LỜI MỞ ĐẦU
Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, là nơi sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu của xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, các nhà quản lý phải thường xuyên hoạch định mục tiêu và chiến lược kinh doanh thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Việc ra quyết định phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng các thông tin kế toán là một phần quan trọng không thể thiếu trong đó. Sử dụng những thông tin do kế toán thu thập, phân loại, xử lý và cung cấp, các nhà quản lý sẽ có cơ sở để nhận thức đúng đắn, khách quan, chính xác, kịp thời và có hệ thống các hoạt động kinh doanh để có thể đưa ra các quyết định phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản có vai trò quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Hiện nay, các doanh nghiệp xây lắp chủ yếu hoạt động theo hình thức đấu thầu, do vậy mà doanh nghiệp nào có khả năng hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp đó sẽ có khả năng cạnh tranh cao. Từ đó có thể thấy các biện pháp tiết kiệm chi phí và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế hiện nay là vô cùng quan trọng, có thể nói là “chìa khóa thành công của doanh nghiệp”.
Chính vì tầm quan trọng của giá thành sản phẩm xây lắp trong hoạt động đấu thầu mà công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp giữ vai trò rất quan trọng. Vì thế, các doanh nghiệp hiện nay luôn tìm các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có đặc thù sản xuất riêng như doanh nghiệp xây lắp.
Nhận thức được tầm quan trọng ấy, em lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây dựng 2” để tìm hiểu thực tế công tác kế toán phần hành này tại Xí nghiệp.
Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp, được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Tài chính – Kế toán và sự chỉ bảo tận tình của PGS. TS Nguyễn Minh Phương, em đã hiểu thêm về tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Hơn nữa, em còn được tìm hiểu thực tế áp dụng các quy định, chế độ kế toán tại Xí nghiệp như thế nào. Vì vậy, qua báo cáo này, em xin được trình bày một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp.
Để làm rõ những nội dung trên, báo cáo chuyên đề của em sẽ bao gồm 3 phần chính:
Phần 1: Đặc điểm quy trình công nghệ và yêu cầu quản lý của Xí nghiệp Xây dựng 2 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng 2
Phần 3: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng 2

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo- PGS.TS Nguyễn Minh Phương đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho em trong quá trình viết bài và sự giúp đỡ của tập thể cán bộ nhân viên trong Xí nghiệp Xây dựng 2.
Do còn nhiều hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong có được sự góp ý của cô và các anh chị trong Xí nghiệp để em có điều kiện bổ sung, hoàn thiện báo cáo đồng thời nâng cao kiến thức của mình và phục vụ tốt cho công tác thực tế sau này.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệ sẽ giúp ích cho bạn.